Zamyślony mężczyzna

Terapia miofunkcjonalna – jak wygląda praca w naszym gabinecie w Warszawie?

Terapia miofunkcjonalna prowadzona jest w Artyście Mowy w każdym wieku. Mioterapia pomaga odzyskiwać prawidłowe funkcje w obrębie aparatu artykulacyjnego, a także w przypadku dzieci wpływać na prawidłowy rozwój twarzoczaszki, w tym zgryzu i nosa. Likwiduje lub zapobiega bólom w obrębie twarzy, nieprawidłowym napięciom mięśni, wadom postawy pochodzącym od zaburzeń w obrębie głowy i szyi, zaburzeniom snu, na które wpływa bruksizm czy nieprawidłowy tor oddechu.

Czytaj więcej

Rodzina misiów

Terapia neurologopedyczna – jak wygląda praca w naszym gabinecie w Warszawie?

Terapia neurologopedyczna prowadzona jest w Artyście Mowy w każdym wieku. Neurologopeda obejmuje opieką dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, w tym nie mówiące, mówiące mało, nie rozwijające bazowych umiejętności komunikacyjnych, a także doświadczające trudności w obszarze rozwoju mowy i komunikacji z uwagi na podejrzewane lub stwierdzone zaburzenia.

Czytaj więcej

Rodzina

Konsultacja neurologopedyczna – jak wygląda pierwsze spotkanie z neurologopedą?

Konsultacja neurologopedyczna prowadzona jest w gabinecie przez naszych neurologopedów, którzy ukończyli studia Neurologopedyczne i posiadają kwalifikacje do wykonywania diagnoz i terapii neurologopedycznych. Konsultacja neurologopedyczna trwa 1,5 godziny i obejmuje badanie logopedyczne, wywiad, analizę dokumentacji dostarczonej przed lub na konsultację, podsumowanie, zalecenia oraz zaplanowanie terapii, jeśli jest konieczna.

Czytaj więcej

Szczęśliwa rodzina

Konsultacja psychologiczna – jak wygląda pierwsze spotkanie z psychologiem?

Konsultacja psychologiczna jest jedną z usług oferowanych w Artyście Mowy w Warszawie. W naszym gabinecie prowadzimy terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wspieramy też psychologiczne kobiety w okresie okołoporodowym. Pierwsze spotkanie trwa godzinę, podczas której w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i empatii masz możliwość podzielenia się swoimi trudnościami. Omówione zostają niepokoje, problemy i potrzeby pacjenta. Na tej podstawie psycholog może omówić z pacjentem wstępną diagnozę, proponowane zalecenia i ewentualną dalszą kontynuację terapii, w tym techniki, jakie mogą zostać włączone do terapii.

Czytaj więcej