Artysta Mowy

Podsumowanie roku 2018

Koniec roku natchnął mnie na podsumowania. Podsumowania w duchu praktyki wdzięczności i świętowania wszystkich małych i dużych sukcesów, do czego i Was zachęcam. Miniony i bieżący rok akademicki, a także kończący się rok kalendarzowy przyniosły mi wiele radości z efektów dotychczasowej pracy, szczególnie zawodowych „dzieci”.

Czytaj więcej

Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie

Dotychczasowe badania, jak i opisana przeze mnie analiza pokazuje, że temperament może być czynnikiem różnicującym dzieci mówiące płynnie i jąkające się. Wewnątrz grupy dzieci jąkających się występuje podobny typ temperamentu związany z większą niż w grupie kontrolnej nieśmiałością i emocjonalnością, a mniejszą aktywnością i towarzyskością, co potwierdziło wszystkie założone w badaniu hipotezy.

Czytaj więcej