Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe

Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe

Jąkanie można definiować na różne sposoby, z punktu widzenia: psychologicznego, lingwistycznego, fizjologicznego lub socjologicznego. Psychologiczne definicje kładą nacisk na indywidualne reakcje na niepłynność mówienia i określenie charakterystyki osoby jąkającej się. Czytaj więcej