Sobota (19.10) minęła mi w Łodzi na konferencji naukowej promującej interdyscyplinarność, która jest dla mnie w pracy najważniejsza. Miałam przyjemność przedstawić poster dot. podstaw teoretycznych mojego Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZADⓒ). A już w kolejną sobotę kontynuuje konferencyjną drogę w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Find this content useful? Share it with your friends!