Mam ogromną przyjemność zaprezentować szerokiemu gronu logo Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZADⓒ dla dzieci jąkających się i ich rodziców – programu, który tworzymy i realizujemy w Artyście pomagając dzieciom z niepłynnością mówienia.

Logo ilustruje wspieranie odporności psychicznej, rozwoju dziecka przez rodziców, którzy w toku Programu CZADⓒ pełnią kluczową rolę. Podkreśla też ważność bliskości, przywiązania i kompetencji emocjonalno – społecznych, które są w Programie tak ważne. Wszystko w tej małej ilustracji, z której jestem niezwykle dumna;)

Podziel się z innymi!