Metody terapii, jakie wykorzystujemy w gabinecie Artysta Mowy.

Attention Autism

Attention Autism – to metoda, która skupia się na kształtowaniu u dzieci koncentracji uwagi w grupie. Buduje szereg bazowych umiejętności- utrzymywania wspólnego pola uwagi, koncentracji na innej osobie, kontaktu wzrokowego, naśladowania i umiejętności naprzemiennej interakcji. Kierowana jest do dzieci ze spektrum autyzmu oraz wszystkich mających wymienione trudności.

Bajkoterapia

Bajkoterapia – to terapia wspierana użyciem odpowiednich bajek dla dzieci, które pozwalają na wprowadzenie dziecka w ważne, czasem trudne tematy poprzez bohaterów bajki, którzy przeżywać mogą problemy czy sytuacje podobne do tych, których doświadcza dziecko. Celem takiej terapii jest  wspieranie dziecka w rozwoju osobistym, niwelowanie problemów emocjonalnych i związanych z zachowaniem oraz uspokojenie, zrelaksowanie. Bajka pozwala wzmocnić i wzbogacić mocne strony dziecka, aby lepiej radziło sobie z trudnościami. Książka może dać wsparcie w trudnych sytuacjach, w redukcji lęków, stresu, w relaksacji oraz kształtowaniu poczucia własnej wartości i akceptacji. Bajkoterapia pozwala w nieinwazyjny, łatwy sposób wspierać rozwój najmłodszych. Dziecku łatwiej zidentyfikować się z bohaterem bajki, a także zrozumieć i nauczyć rozwiązywania się trudności na podstawie doświadczeń bajkowych bohaterów.

Coaching

Coaching – używany jest przez nas w pracy indywidualnej z klientem, ale także w grupach rodzicielskich w treningu postaw i umiejętności rodzicielskich w duchu rodzicielstwa bliskości. Jest to proces rozwoju, podczas którego wspieramy zasoby i umiejętności klienta, jego poczucie kompetencji i samoskuteczności. Wspieramy go też w dążeniu do ustalonego celu.

Dramaterapi

Dramaterapia – to metoda pracy oparta na twórczej zabawie która pobudza wyobraźnię, uczy oraz stymuluje osobisty rozwój. Stosuje różne ćwiczenia i zadania teatralne, które wspierają w mierzeniu się z trudnościami i problemami w bezpiecznych granicach wyobraźni i ról przyjmowanych w toku treningu.

Elementy Integracji Sensorycznej

Elementy Integracji Sensorycznej – do prowadzonej przez nas terapii u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w postaci podwrażliwości lub nadwrażliwości zmysłowej dodajemy odpowiednie ćwiczenia wplatane w zaplanowane zajęcia terapeutyczne. Dzięki temu wszechstronnie wspieramy dziecko i dbamy o normalizację ilości dostarczanych mu bodźców, zwracając uwagę na występujące trudności.

Kids’ skills

Kids’ skills – to metoda pracy z dziećmi i ich rodzicami oparta na podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR). Celem metody jest uczenie się i szukanie umiejętności koniecznych do zapewnienia dziecku prawidłowego, swobodnego funkcjonowania. Powoduje to, ze skupiamy się w niej nie na trudnościach  i problemach, ale analizie i uczeniu się tego, co jest nam potrzebne, aby te problemy nie występowały. Opiera się na kilkunastu krokach, podczas których dziecko, razem z terapeutą oraz przy wsparciu najbliższego otoczenia społecznego uczy się nowej umiejętności. Dzięki takiemu treningowi  staje się kompetentne, zwiększa poczucie własnej skuteczności, pewność siebie, a także rozwija swoje mocne strony i zasoby.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny – to terapia z użyciem plastrów Kinesio mająca na celu wsparcie pracy mięśniowo-powięziowej aparatu mowy. Polega na odpowiednim, dobranym do indywidualnych potrzeb pacjenta, aplikacji plastra, którego celem jest wspieranie lub normalizacja pracy mięśnia. Stosowany w terapii plaster jest bawełniany, rozciągliwy, pokryty klejem hipoalergicznym. Ustalenie celu terapeutycznego pozwala na precyzyjne dobranie odpowiedniej dla pacjenta aplikacji. Kinesiotaping pozwala na osiągnięcie efektu bezpośrednio po nałożeniu plastra. Terapia na podstawie odpowiedniego instruktażu kontynuowana jest też w domu.

Lax Vox

Lax Vox – jest to metoda polegająca na świadomym wydłużeniu traktu oddechowego. Skierowana do osób w każdym wieku pragnących zadbać o poprawną emisję głosu. Niezbędna w pracy aktorów, śpiewaków, dziennikarzy i innych osób zawodowo posługujących się głosem. A także dla osób z czynnościowymi i organicznymi zaburzeniami głosu, niepłynnością mowy, w terapii dzieci z mową bezdźwięczną i innych. W metodzie Lax Vox potrzebna jest silikonowa rurka o średnicy 10 mm i długości 35 cm oraz 0,5l butelka wypełniona w 1/3 wodą. Polega na wytworzeniu ciśnienia podgłośniowego, które powoduje zwarcie fonacyjne głośni oraz świadomym wdechu i wydechu przy aktywnych i zrelaksowanych mięśniach oddechowych. Metoda ta powoduje rozluźnienie mięśni krtani, usprawnia pracę i nawilża fałdy głosowe oraz ustawia głos we właściwej pozycji.

LogoSensoryka©

LogoSensoryka©- to metoda stosowana u najmłodszych łącząca stymulację mowy i języka z ćwiczeniami sensorycznymi, angażującymi wszystkie zmysły i całe ciało w poznawanie świata zajęciowego. Bazuje na zabawach sensorycznych, którym towarzyszą wierszyki, piosenki, rymowani i wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Dzieci uczą się przez doświadczanie –dotykając, patrząc czy słuchając, a jednocześnie wzbogacając słownictwo, trenując komunikację i koncentrację uwagi. Co ważne, dzieci w zajęciach uczestniczą z rodzicami, co wspiera ich także w budowaniu więzi w czasie wspólnej zabawy.

Masaż Mathieson

Masaż Mathieson– jest to manualna terapia krtani zmniejszająca napięcie w obrębie traktu głosowego, polega na masażu tkanek powięziowo-mięśniowych karku i szyi. Skierowana do osób z nadmiernym napięciem w obrębie głowy i szyi. W wyniku masażu dochodzi do redukcji hiperkinezy mięśni traktu głosowego.

Metoda Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów (©GORA)

Metoda Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów (©GORA) – to metoda używająca gestów artykulacyjnych, które wspomagają prawidłową realizację i wywołanie głosek. Gesty wizualizują wybrane cechy artykulacyjne głosek, co pozwala pacjentom dzięki ruchowi wykonywać i utrwalać ruchy narządów artykulacyjnych. Dla nas metoda ta jest doskonałym wsparciem dla dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną (czuciu ułożenia narządów artykulacyjnych), a także w terapii opóźnionego rozwoju mowy.

Metoda krakowska

Metoda krakowska – terapia tą metodą stymuluje wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Bazuje ona na neurobiologicznej tezie nieograniczonej zdolności układu nerwowego do tworzenia nowych synaps (połączeń nerwowych) w mózgu i że jest to zależne od konkretnych doświadczeń jednostki. Najistotniejszymi elementami są w tej metodzie wczesna nauka czytania oraz kształtowanie systemu językowego. Metoda ta naśladuje naturalny system rozwoju mowy dziecka, stosując mechanizmy powtarzania, rozumienia oraz nazywania. Metoda Krakowska przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi, mającymi trudności w budowaniu komunikacji językowej. Szczególnie polecana jest dzieciom z zespołem Aspergera, zespołem Downa, z alalią, afazją dziecięcą, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy oraz z porażeniem mózgowym.

Metoda werbo-tonalna

Metoda werbo-tonalna – to metoda wychowania słuchowo-językowego dziecka. Stosowana jest u dzieci od wieku niemowlęcego w przypadku uszkodzeń narządu słuchu, trudności w mowie i komunikacji, a także z brakiem lub opóźnieniem rozwoju mowy. Podstawą tej metody są powiązania między mową a ruchem oraz teza, mówiąca że ruchy całego ciała (makroruchy) stymulują mikroruchy artykulacyjne, dzięki czemu zachęcają dziecko do ekspresji językowej. Podczas terapii wykorzystuje się specjalnie dobrane schematy ruchowe i rekwizyty oraz rytm muzyczny, które stymulują rozwój motoryki dziecka.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Straus

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss – to metoda łącząca ruch, muzykę klasyczną, a często także śpiew. Pozwala kształtować wyobraźnię muzyczną, rytm, pamięć i płynność ruchu, pamięć i uwagę słuchową. Rozwija aktywność twórczą, a także wspiera koncentrację uwagi i pozwala na relaks.

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna – to metoda, która często towarzyszyć powinna leczeniu ortodontycznemu. Wpływa na właściwą pracę i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Usprawnia język, wargi, koryguje nieprawidłowe połykanie i oddychanie. Jest wskazana u pacjentów, u których występują chociaż jeden z następujących objawów: często lub stale otwarte lub uchylone wargi w spoczynku, oddech torem ustnym, pogrubienie i zaczerwienienie wargi dolnej, ślina zbierająca się w kącikach ust, wada zgryzu spowodowana nieprawidłową pracą języka, który napiera na zęby albo wsuwa się między zębami, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, sygmatyzm interdentalny (seplenienie międzyzębowe), nieprawidłowa postawa ciała.

Terapia Neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna – w terapii wykorzystujemy techniki tej metody polegające na stymulacji pobudzającej i przygotowującej receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych z otoczenia. Jej zastosowanie wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Jej celem jest regulacja wrażeń dotykowych, zwiększenie świadomości ciała, a także wyciszenie, relaksację i poprawę koncentracji.

Terapia ręk

Terapia ręki – to metoda wykorzystywana u dzieci z trudnościami w pisaniu, motoryką precyzyjną i motoryką dużą, a także nieprawidłowym chwytem pisarskim, męczliwością podczas pisania czy trudnościami manualnymi czy grafomotorycznymi.  Jest to też technika wspierająca podczas terapii logopedycznej. Choć na pierwszy rzut oka ciężko dostrzec wyraźną zależność między sprawnością ruchową dłoni a rozwojem mowy, to obie te umiejętności są ze sobą ściśle powiązane. Wynika to z sąsiedztwa obszarów odpowiadających za motorykę precyzyjną oraz mowę w korze mózgowej. Dzięki temu, stymulując dłonie, które mają wiele zakończeń nerwowych, pobudzamy również ośrodki mowy w mózgu. Dodatkowo, problemy z precyzyjnym operowaniem dłońmi, z chwytem szczypcowym lub pęsetowym mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać precyzyjne ruchy artykulacyjne twarzy. W związku z tym, przy problemach z rozwojem mowy bardzo istotna jest aktywność manualna dziecka, którą skutecznie wspomagają takie ćwiczenia jak wycinanie, przyklejanie, malowanie, nawlekanie koralików na sznurek lub budowanie wieży z klocków.

Trening grafomotoryki

Trening grafomotoryki –  kierowany jest do dzieci z trudnościami w opanowaniu prawidłowego pisania. Przygotowuje i doskonali  funkcję pisania u dziecka, dzięki czemu staje się ono łatwiejsze i przyjemne.

Regulatory MFS

Regulatory MFS – to urządzenia do leczenia zaburzonych funkcji jamy ustnej, których używamy wspierająco podczas terapii logopedycznej u dzieci i młodzieży z wadami zgryzu, zaburzeniami oddychania i połykania. Regulatory wspierają naszą pracę domykając wargi i kształtując oddychanie torem ustnym, a także stymulując aparat mowy do prawidłowego połykania. Sprawdzają się także w terapii bruksizmu.

RIRO

RIRO – Reaching in Reaching out – to program przeznaczony do budowania odporności psychicznej u dzieci od urodzenia do 8 lat oraz ich rodziców.  RIRO obejmuje następujące aspekty oddziaływań: regulację emocjonalną, kontrolę impulsów, analizę przyczynową, realistyczny optymizm, empatię, poczucie kompetencji oraz zdolność do korzystania z możliwości życiowych. Prowadzony jest pośrednio z rodzicami, którzy modelują i wspierają dzieci w rozwijaniu odporności psychicznej oraz bezpośrednio z dziećmi, które kształtują swoje umiejętności odpornościowe.

Ruch rozwijający W. Sherborne

Ruch rozwijający W. Sherborne –  jest systemem wspólnych ćwiczeń dla dziecka i dorosłego, dzięki któremu dziecko poznaje swoje ciało, rozwija orientację w przestrzeni, uczy się współpracy i buduje zaufanie do opiekuna. Metoda ta bazuje na naturalnych zabawach dziecka z dorosłymi wynikających z potrzeby bliskiego kontaktu, takich jak wzajemne gilgotanie się, lub siłowanie. Stymuluje prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny i ruchowy dziecka. Przeznaczona jest zwłaszcza dla dzieci rozwijających się normatywnie, ale także dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w rozwoju, szczególnie tych wymagających wsparcia w zakresie kompetencji emocjonalno – społecznych.  Wspólne ćwiczenia przynoszą dużo radości i poczucia bliskości zarówno dziecku, jak i dorosłemu, a także doskonale pomaga budować między sobą więzi oraz swobodę i naturalność zachowań.

Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania

Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania: to metoda czytania sylabami, będąca jednym z głównych elementów terapeutycznych wykorzystywanych w Metodzie Krakowskiej. Nazwa metody odnosi się do mechanizmów mózgu: symultanicznych prawopółkulowych (globalnych, całościowych), a także sekwencyjnych lewopółkulowych (linearnych). Nauka czytania tą metodą odbywa się w trzech etapach nabywania systemu językowego przez dziecko, a więc  powtarzania, rozumienia oraz nazywania. Metoda ta jest przeznaczona dla wszystkich dzieci, których poziom intelektualny jest w granicach normy, lub jest nieznacznie obniżony. Szczególnie zalecane jest wykorzystywanie jej u dzieci w wieku przedszkolnym, ze względu na dużą plastyczność neuronalną. Głównymi założeniami jest tu globalne, całościowe rozpoznawanie wyrazów oraz czytanie sylabami.

Bilateralna Integracja

Bilateralna IntegracjaBilateralna Integracja – to metoda terapii opracowana przez Sheilę Dobie jako program ćwiczeń motorycznych dążących do automatyzacji ruchów, co wspiera rozwój równowagi, koordynacji i kontroli postawy w celu poprawy funkcji sensorycznych dających możliwość płynnej współpracy sfery ruchowej i umysłowej. Świadomość przestrzeni i własnego ciała pozwala korzystać w pełni ze swojego potencjału i działać wielozadaniowo. Bilateralna integracja polega na współpracy i koordynacji w ruchu obu stron w działaniu. To umiejętność niezależnego wykonywania ruchu przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz koordynacja obydwu stron ciała podczas wykonywania sekwencji ruchów, a także sprawne przekraczanie linii środka. Czynnościami wymagającymi takiej współprac są np. cięcie nożyczkami, pisanie, łapanie piłki. Ćwiczenia bilateralnej integracji poprawiają funkcjonowanie obszarów motorycznych w mózgu, zdolności poznawcze i samokontrolę zachowania, a także wpływają na zwiększenie koncentracji uwagi.

 Program wpływa na następujące funkcje:

 • Integrację dwustronną
 • Poprawę schematu ciała i lepszą koordynację
 • Poprawę równowagi statycznej i dynamicznej
 • Rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej
 • Integracja międzypółkulowa
 • Poprawa integracji sensorycznej
 • Rozwój automatyzacji ruchu
 • Poprawa wielozadaniowości
 • Promocja zdolności poznawczych i fizycznych

Poprawa tych funkcji pozwala podwyższyć osiągnięcia w nauce, samoocenę i pewność siebie, a tym samym polepszyć interakcje społeczne.

Joga dla dzieci

Joga dla dzieci – to zbiór metod i technik edukacyjno-wychowawczych, oddziałujących na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną dziecka. Obejmuje ćwiczenia fizyczne (asany), oddechowe i relaksacyjne, które stymulują prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, zachęca do rozwoju kreatywnego myślenia oraz inspiruje do podejmowania rozwoju osobistego. Pozwala poprzez ruch uczyć regulacji emocji i codziennego napięcia oraz poznawać siebie.

Korzyści jogi dla dzieci:

 • Prawidłowa postawa, zdrowe i silne ciało
 • Wzmocnienie mięśni, zwiększenie gibkości i elastyczności
 • Spokojny i pozytywny umysł
 • regulacja emocji
 • Odreagowanie nagromadzonych napięć
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Akceptacja i współgranie z otoczeniem
 • Nauka samodyscypliny
 • Konstruktywne relacje z innymi
 • Lepsza pamięć i wyższy poziom koncentracji
 • Pozytywne sposoby spędzania czasu wolnego
 • Wzrost wiary w siebie i samoakceptacji
 • Wzmocnienie twórczego potencjału, motywacja do kreatywnych działań