Mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Neurologopeda kliniczny, terapeuta jąkania, psycholog, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, coach i terapeuta ręki. Nieustannie kształcę się na studiach i szkoleniach z zakresu logopedii i psychologii.

W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne i psychologiczne dbając o mowę i rozwój najmłodszych oraz prowadząc terapię z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii jąkania. Oprócz tego prowadzę terapię wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci z niedosłuchem, spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami, a także doskonalenie głosu.

Prowadzę również zajęcia psychologiczne z dziećmi wspierając ich rozwój poznawczy i emocjonalny. Współprowadzę warszawski Klub J (samopomocowy klub dla osób jąkających się). Prowadzę szkolenia z zakresu diagnozy i terapii jąkania oraz realizuję wiele projektów naukowych, występuję na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań, a także organizuję konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy.

Publikuję także artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych. W zeszłym roku otrzymałam grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
Jestem również wykładowcą i kierownikiem studiów Neurologopedia Profilowana na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Kursy i szkolenia

 • Praktyk metod”Dam radę!” i”Jestem z ciebie dumny!
 • Certyfikowane szkolenie w zawodzie coacha:
  • Approved Coach Specific Training Hours ACSTH – certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu przygotowującego do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation
  • międzynarodowy certyfikat Coach VCC – europejski certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe
 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż
 • Trener grafomotoryki
 • Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy
 • Wyprawa do krainy emocji – edukacja emocjonalna w pracy z grupą
 • Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem
 • Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD
 • Alternatywne brzmienie słów
 • Terapia głosek tylnojęzykowych – kappacyzm, gammacyzm, hittacyzm
 • Wysoko wrażliwe dzieci – szkolenie dla profesjonalistów
 • Podstawy nauki o więzi
 • Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia
 • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Podstawy nauki o więzi
 • Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej
 • Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi… Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Wstęp do muzykoterapii
 • Dramaterapia – ukończony kurs I stopnia
 • Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7
 • Kurs Integracji sensorycznej I stopnia
 • Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne
 • Metoda werbo-tonalna
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Terapia manualna jamy ustnej
 • ‘Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę neuroflow
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu
 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne
 • Metoda audytywno-werbalna w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu
 • Drama w profilaktyce i terapii zawodowych zaburzeń głosu
 • Jak nauczyć dziecko z autyzmem zadawania pytań, czyli sztuka tworzenia operacji motywacyinych
 • Gesty ©GORA – metoda wspomagająca terapię logopedyczną
 • Spotkanie tutoringowe – zastosowanie różnych technik
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień I i II prowadzone przez dr Mieczysława Chęćka;
 • Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone przez Petera Schneidera
 • Terapia behawioralna- Praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Terapia osób z jąkaniem: Jąkanie- jak można pomagać?
 • Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch – wyzwania i możliwości wczesnej interwencji logopedycznej
 • Masaż Shantala a rozwijanie mowy dziecka – podejście praktyczne
 • Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych
 • Możliwości i ograniczenia w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metod Lidcombe i Mini-KIDS
 • Dwanaście kroków do płynnej mowy – sesja warsztatowa z udziałem osób jąkających się
 • Jąkanie bardziej płynne to nie paradoks
 • Metoda Tomatisa w terapii jąkania
 • Dwujęzyczność – jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
 • Elastyczny terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące do kontroli motoryki sfery oralnej
 • Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Jąkanie- profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Głos jako narzędzie pracy. Problem dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem: przyczyny, przebieg, terapia – z punktu widzenia terapeuty – rehabilitanta mowy
 • Oddziaływania logopedyczne z dzieckiem z opóźniającym się rozwojem mowy
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną w grupach przedszkolnych
 • Szkolenia z zakresu logopedii medialnej: Zadbaj o swój głos
 • Emisja głosu w pracy logopedy
 • Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji,
 • Sukces w logopedii medialnej
 • Sztuka wystąpień
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja w zespole oraz organizacja pracy

Publikacje

 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Predyspozycje temperamentalne i poziom lęku u jąkających się dzieci i osób dorosłych [w:] K. Węsierska (red.) Forum Logopedyczne, 26, s. 87 – 98.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Diagnozowanie zaburzeń płynności mowy u małych dzieci [w:] K. Węsierska (red.) Forum Logopedy, 26, s.16-22.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Balbutologopedia – dziedzina obca logopedom?. W: K. Węsierska (red.) Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 93-112.
 • Jastrzębowska-Jasińska, A. , Kwiatkowska, P. , Plichta, A. , Wyrębkiewicz, P. (2017). Tempo mowy, a osobowość osób dorosłych [w:] M. Janiszewska, B. A. Nowak (red.) Wyzwania fizjoterapii – wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 213-220.
 • Cyroń, M, Jastrzębowska, A. (2017). Wizerunek logopedy w polskim społeczeństwie. [w:] J. M. Góral – Półrola, G. Jastrzębowska (red.) Mowa i komunikacja. Od teorii do praktyki. Kielce: Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, s. 83-92.
 • Jastrzębowska, A. (2016). Jąkanie jako problem złożony – wpływ niepłynności mówienia na osobowość i samoocenę osób dorosłych jąkających się [w:] D. Pluta – Wojciechowska (red.) Forum Logopedyczne, 24, s. 47 – 58.
 • Jastrzębowska-Jasińska, A. (2016). Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie [w:] B. Zdunek i M. Olszówka (red.) Medycyna i nauki pokrewne – wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 123 – 134.
 • Wywiad “Spotkanie w praktyce”,Logo Magazyn kreatywnego logopedy, 5, s. 18-19.

Granty

 • 2016 r. – Grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund

Udział w konferencjach naukowych

 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg, język, komunikacja” – referat pt. Propozycja programu: całościowej zintegrowanej aktywności dzieci – przeznaczonego dla dzieci jąkających się w wieku przedszkolny – doświadczenia turnusowe
 • Ogólnopolska Konferencja – „Terapia jąkania u osób dorosłych” – referat pt. Zastosowanie coachingu w terapii osób dorosłych, jąkających się
 • IV Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna” – referat pt. Wspieranie odporności psychicznej jako podstawa skutecznej terapii niepłynności mówienia.
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” – referat pt. Coaching – kluczem do motywacji w terapii jąkania u osób dorosłych
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy – referat pt. Dobre praktyki w zakresie diagnozowania niepłynności mówienia u dzieci
 • IV Konferencja naukowa „Europejski Dzień Logopedy – Usłysz mnie” – poster pt.: Bajkoterapia jako metoda wspierająca poczucie własnej wartości i akceptację u dzieci z wadą słuchu
 • III ogólnopolska studencko – doktorancka konferencja psychologiczna Profesjonalizm to podstawa – poster pt.: Dam radę – modyfikacja zachowań trudnych u dzieci w wieku szkolnym
 • Konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” – referat pt. : Superwizja w zawodzie logopedy
 • XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju – referat pt.: Próba redefinicji terminu rozwojowa niepłynność mówienia na podstawie badań własnych
 • V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” – referat pt.: Predyspozycje temperamentalne i poziom lęku u jąkających się dzieci i osób dorosłych
 • XIX Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Terapia Logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy” – poster pt.: Metody terapii jąkania u młodzieży i osób dorosłych na podstawie studiów przypadków
 • IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL – referat pt.: Tempo mowy, a osobowość u osób dorosłych
 • III Ogólnopolska Konferencja „Europejski Dzień Logopedy – Wczesna Interwencja Logopedyczna”- poster pt.: Integracja odruchów ustno – twarzowych, a rozwój mowy dziecka
 • II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Zaburzenia płynności mowy – Teoria i praktyka- referat pt.: Balbutologopedia – dziedzina obca logopedom?
 • Ogólnopolskie Sympozjum OBLICZA LOGOPEDII „Interdyscyplinarność i samodzielność” – referat pt.: Predyspozycje temperamentalne do jąkania u dzieci mówiących niepłynnie
 • Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Odczulamy jąkanie – referat pt.: Palin PCI – podejście systemowe w terapii jąkania wczesnodziecięcego
 • II Kongres Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego – referat pt.: Terapia jąkania z użyciem metody jąkania bardziej płynnego – studium przypadku
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Neuromowa – czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy – referat pt.: Współczesne możliwości terapii jąkania w Polsce i na świecie
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji” – referat pt.: Wizerunek logopedy w polskim społeczeństwie
 • Konferencja naukowa „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie” – warsztat pt.: Znam swój głos – ćwiczenia oddechowe, emisyjne i artykulacyjne
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” – poster pt.: Charakterystyka samooceny i osobowości osób jąkających się będących i niebędących w trakcie terapii
 • Interdyscyplinarna konferencja studencko – doktorancka III Dzień Psychologa: ZAPSorbowani Psychologią:
  • Referat pt.: Jąkanie jako problem złożony: wpływ niepłynności mówienia na osobowość i samoocenę osób dorosłych jąkających się
  • Poster pt.: Kwestionariusz SWW opisujący samoocenę w aspekcie wyglądu zewnętrznego: konstrukcja i ocena właściwości psychometrycznych

Działalność dodatkowa

 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla terapeutów, logopedów i studentów logopedii:
  • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
  • „Dykcja i emisja głosu”
 • Od 2016 r. okresowo współprowadząca samopomocową grupę terapeutyczną dla dorosłych osób jąkających się – „Warszawski Klub J”
 • Prezes Koła Naukowego Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2014-2018)
 • Główny organizator i pomysłodawca Ogólnopolskich Konferencji Naukowych:
  • Europejski Dzień Logopedy – „Logopeda Artystą Mowy”, „Odczulamy Jąkanie”, „Wczesna Interwencja Logopedyczna”, „Usłysz Mnie”
  • Neuromowa – „Człowiek widziany oczami neuropsychologa i neurologopedy”
 • Kierownik i współtwórca studiów podyplomowych „Neurologopedia profilowana” na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.