Konsultacje

Konsultacja z neurologopedą (z opisem)200 zł/ 60-90 minut
Konsultacja z logopedą dziecka (z opisem)180 zł/ 60-90 minut minut
Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia / jąkania (z opisem)200 zł/ 60-90 minut
Konsultacja przed terapią miofunkcjonalną (z opisem)200 zł/ 60-90 minut
Konsultacja z psychologiem (z opisem)160 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z pedagogiem / pedagogiem specjalnym140 zł/ 45 minut
Diagnoza gotowości szkolnej (z pisemną opinią)210 zł/ 100-120 minut
Diagnoza terapii ręki150 zł/ 45–60 minut
Diagnoza bilateralnej integracji180 zł/ 60-75 minut
Pierwsze spotkanie coachingowe105 zł/ 45 minut

Terapia indywidualna

Terapia logopedyczna90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia neurologopedyczna95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut
Terapia jąkania95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut
Terapia ręki100 zł/ 45 minut; 115 zł/ 60 minut
Terapia miofunkcjonalna95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut
Terapia psychologiczna95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut
Terapia pedagogiczna95 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu95 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia bilateralnej integracji95 zł/ 30 minut; 110 zł/45 minut
Coaching120 zł/ 60 minut

Konsultacje i terapie online

Konsultacja logopedyczna online140 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja neurologopedyczna online160 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia/ jąkania online160 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z psychologiem online160 zł/ 45 – 60 minut
Terapia logopedyczna online90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia neurologopedyczna online95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut
Terapia jąkania online95 zł/ 30 minut; 110 zł/ 45 minut; 135 zł/ 60 minut

Zajęcia dla rodziców

Coaching rodzicielski programem CZAD©100 zł/ 60 minut

Terapia grupowa

(ceny mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników zajęć w danej grupie)

Terapia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne60 zł/ 45 minut
Logosensoryka dla dzieci 6-12 miesięcy/ 1-3 lat45 zł/ 1 zajęcia
Podróż do krainy emocji (zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci)60zł/ 45 minut
Terapia grupowa jąkania programem CZAD©110 zł/ 120 minut
Joga dla dzieci z elementami integracji bilateralnej, treningu uważności i umiejętności emocjonalno-społecznych65 zł/ 45 minut

Diagnoza psychologiczna

 • pisemna opinia
 • wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • obserwacja kliniczna dziecka;
 • opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
330 zł (2 spotkania)

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

 • pisemna opinia (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji)
 • wywiad kliniczny, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
 • badanie/ ocena słuchu fonemowego;
 • obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
 • badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
350 zł (2 spotkania)

Opinie specjalistyczne

Wydanie pisemnej opinii po wizycie+ 60 zł (dodatkowo do ceny wizyty)