Konsultacje

Konsultacja z dr Aleksandrą Jastrzębowską-Jasińską (możliwa konsultacja jąkania lub neurologopedyczna)300 zł/ 60-90 minut
Konsultacja z dr Aleksandrą Jastrzębowską-Jasińską (konsultacja psychologiczna)250 zł/ 60 minut
Konsultacja z neurologopedą (z opisem)250 zł/ 60-90 minut
Konsultacja z logopedą (z opisem)230 zł/ 60-90 minut minut
Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia / jąkania (z opisem)250 zł/ 60-90 minut
Konsultacja miofunkcjonalna (z pisemną analizą miofunkcjonalną)270 zł/ 60-90 minut
Konsultacja z psychologiem (z opisem)190 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z pedagogiem / pedagogiem specjalnym180 zł/ 45 minut
Speech therapy consultation in English (konsultacja logopedyczna w języku angielskim)350 zł/ 60-90 minut minut
Diagnoza gotowości szkolnej (z pisemną opinią)210 zł/ 100-120 minut
Diagnoza terapii ręki180 zł/ 45–60 minut
Diagnoza bilateralnej integracji180 zł/ 60-75 minut
Pierwsze spotkanie coachingowe105 zł/ 45 minut

Terapia indywidualna

Terapia logopedyczna90 zł/ 30 minut; 115 zł/ 45 minut; 130 zł/ 60 minut
Terapia neurologopedyczna100 zł/ 30 minut; 125 zł/ 45 minut; 150 zł/ 60 minut
Terapia jąkania100 zł/ 30 minut; 150 zł/ 45 minut; 180 zł/ 60 minut
Terapia miofunkcjonalna100 zł/ 30 minut; 150 zł/ 45 minut; 190 zł/ 60 minut
Terapia stawów skroniowo-żuchwowych125 zł/ 45 minut
Zajęcia logopedii artystycznej/medialnej150 zł/ 45 minut; 180 zł/ 60 minut
Speach therapy/stuttering therapy in English (terapia logopedyczna/terapia jąkania w języku angielskim)120 zł/ 30 minut; 145 zł/ 45 minut; 170 zł/ 60 minut
Terapia psychologiczna150 zł/ 45 minut; 180 zł/ 60 minut
Terapia czaszkowo-krzyżowa150 zł/ 45 minut; 190 zł/ 60 minut
Terapia pedagogiczna95 zł/ 45 minut; 130 zł/ 60 minut
Terapia ręki100zł/ 30 minut; 115 zł/ 45 minut; 140 zł/ 60 minut
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu95 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia bilateralnej integracji95 zł/ 30 minut; 120 zł/45 minut
Coaching120 zł/ 60 minut

Konsultacje i terapie online

Ceny konsultacji i terapii online są zgodne z powyższym cennikiem konsultacji i terapii stacjonarnych.

Trening słuchowy Safe and Sound Protocol (SSP)

Sesja diagnostyczna160 zł/ 60 minut
Trening Etap 1 - SSP Connect500 zł/ 5 godzin
Trening Etap 2 - SSP Core850 zł/ 5 godzin
Trening Etap 3 - SSP Balance350 zł/ 5 godzin
SSP dla rodzica i dziecka (cały program)3100 zł/ 30 godzin

Zajęcia dla rodziców

Coaching rodzicielski programem CZAD©120 zł/ 60 minut

Terapia grupowa

(ceny mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników zajęć w danej grupie)

Terapia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne60 zł/ 45 minut
Logosensoryka dla dzieci 6-12 miesięcy/ 1-3 lat45 zł/ 1 zajęcia
Podróż do krainy emocji (zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci)60zł/ 45 minut
Terapia grupowa jąkania programem CZAD©160 zł/ 120 minut
Joga dla dzieci z elementami integracji bilateralnej, treningu uważności i umiejętności emocjonalno-społecznych260 zł/ miesiąc (45 min zajęcia raz w tygodniu)

Diagnoza psychologiczna

 • pisemna opinia
 • wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • obserwacja kliniczna dziecka;
 • opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
450 zł (2 spotkania)

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

 • pisemna opinia (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji)
 • wywiad kliniczny, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
 • badanie/ ocena słuchu fonemowego;
 • obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
 • badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
450 zł (2 spotkania)

Opinie specjalistyczne

Wydanie pisemnej opinii po wizycie+ 100 zł (dodatkowo do ceny wizyty)

Elektrostymulacja neurologopedyczna

Zabieg elektrostymulacji, zalecony podczas konsultacji, wykonywany jest podczas zajęć logopedycznych/neurologopedycznych/miofunkcjonalnych. Podczas zajęć 30-minutowych wykonujemy 20-25 minutowe zabiegi; podczas 45 minutowych zajęć, 30 minutowe zabiegi. Koszt elektrostymulacji to koszt zajęć terapeutycznych, plus zabiegi według poniższego cennika, w zależności od ilości wykupionych zabiegów. Elektrostymulacja prowadzona jest metodą ENMOT przez wykwalifikowanych terapeutów.

Zabieg pojedynczy: jeden element35 zł
Zabieg pojedynczy: dwa elementy45 zł
Zabieg pojedynczy: trzy elementy60 zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 1 element160 zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 2 elementy210 zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 3 elementy270 zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 1 element310 zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 2 elementy400 zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 3 elementy520 zł