Konsultacje

Konsultacja z neurologopedą 150 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z logopedą 130 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia/ jąkania 150 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z psychologiem 150 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z pedagogiem / pedagogiem specjalnym 130 zł/ 45 minut
Diagnoza gotowości szkolnej (z pisemną opinią) 210 zł/ 100-120 minut
Diagnoza terapii ręki 130 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja przed terapią miofunkcjonalną 150 zł/ 45 – 60 minut
Pierwsze spotkanie coachingowe 100 zł/ 45 minut

Terapia indywidualna

Terapia logopedyczna 85 zł/ 30 minut; 95 zł/ 45 minut; 115 zł/ 60 minut
Terapia neurologopedyczna 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia jąkania 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia ręki 95 zł/ 45 minut; 115 zł/ 60 minut
Terapia miofunkcjonalna 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia psychologiczna 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia pedagogiczna 95 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu 95 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Coaching 120 zł/ 60 minut

Konsultacje i terapie online

Konsultacja logopedyczna online 130 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja neurologopedyczna online 1450 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia/ jąkania online 150 zł/ 45 – 60 minut
Konsultacja z psychologiem online 150 zł/ 45 – 60 minut
Terapia logopedyczna online 85 zł/ 30 minut; 95 zł/ 45 minut; 115 zł/ 60 minut
Terapia neurologopedyczna online 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut
Terapia jąkania online 90 zł/ 30 minut; 105 zł/ 45 minut; 125 zł/ 60 minut

Zajęcia dla rodziców

Akademia dla rodziców – grupa coachingu rodzicielskiego 50 zł/ 60 minut

Terapia grupowa

(ceny mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników zajęć w danej grupie)

Terapia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 60 zł/ 45 minut
Terapia metodą Dobrego Startu 45 zł/ 40 minut
Logosensoryka dla dzieci 6-12 miesięcy/ 1-3 lat 45 zł/ 1 zajęcia
Podróż do krainy emocji (zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci) 60zł/ 45 minut
Terapia grupowa jąkania wczesnodziecięcego dla dzieci od 4,5 do 8 r.ż. i ich rodziców - zajęcia realizowane po uzbieraniu się grupy (cena zależy od ilości osób w grupie) ok. 100 zł/ 120 minut OBECNIE TRWA NABÓR DO KOLEJNEJ GRUPY!

Diagnoza psychologiczna

 • pisemna opinia
 • wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • obserwacja kliniczna dziecka;
 • opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
250 zł (2 spotkania)

Diagnoza logopedyczna

 • pisemna opinia (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji)
 • wywiad kliniczny, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
 • badanie/ ocena słuchu fonemowego;
 • obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
 • badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
250 zł (2 spotkania)

Opinie specjalistyczne

Wydanie pisemnej opinii po wizycie + 60 zł (dodatkowo do ceny wizyty)

Terapia ruchowa / neurorozwojowa dzieci

Konsultacja NDT-Bobath 150 zł
Terapia neurorozwojowa NDT - Bobath h 130 zł
Instruktaż pielęgnacyjny noworodka 150 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami SI 90 zł – 45 minut / 110 zł - 60 minut
Kinesiology taping dla dzieci i dorosłych 40 zł
Indywidualne zajęcia korekcyjne (korekcja wad postawy ciała) 90 zł - 45 minut / 120 zł - 60 minut