Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska z siedzibą: Warszawa (02-677), ul. Komputerowa 7/83. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przysługują Państwu następujące prawa  związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: [email protected].