Dotychczasowe badania, jak i opisana przeze mnie analiza pokazuje, że temperament może być czynnikiem różnicującym dzieci mówiące płynnie i jąkające się. Wewnątrz grupy dzieci jąkających się występuje podobny typ temperamentu związany z większą niż w grupie kontrolnej nieśmiałością i emocjonalnością, a mniejszą aktywnością i towarzyskością, co potwierdziło wszystkie założone w badaniu hipotezy.

  • Artykuł pochodzi z: Jastrzębowska-Jasińska, A. (2016).  Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie [w:] B. Zdunek i M. Olszówka (red.) Medycyna i nauki pokrewne – wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 123 – 134.  

Potwierdza to wcześniejsze wyniki badań wskazujące na typ temperamentu charakteryzujący się cechami takimi jak: introwertyzm, lękowość, dystans wobec otoczenia, impulsywność i wrażliwość, u osób jąkających się. Zagadnienie dotyczące temperamentu osób jąkających się jest wciąż tematem mało zbadanym, szczególnie w polskojęzycznych źródłach. Dlatego warto go kontynuować, używając również innych teorii temperamentu posiadających inny lub większy wachlarz wymiarów temperamentu.  

(więcej w artykule)

Podziel się z innymi!