Prowadząc terapię dziecka z ASD: spektrum autyzmu patrzymy na naszych pacjentów holistycznie łącząc widzę z zakresu pedagogiki, logopedii, komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Bazujemy na założeniach Porozumienia bez Przemocy (NVC) i rodzicielstwa bliskości.

Podstawą terapii jest nawiązanie i budowanie relacji z dzieckiem.
W oddziaływaniach terapeutycznych stawiamy na mocne strony dziecka, jego zainteresowaniach i sferę najbliższego rozwoju. Na pierwszym miejscu jest relacja dziecka z rodzicami lub opiekunami, ponieważ to oni są najważniejszymi partnerami komunikacyjnymi. Rozwijamy u dzieci bazowe umiejętności komunikacyjne, które są początkowym etapem działań zmierzających do kształtowania komunikacji.

W pracy z dziećmi z ASD Izabella Smolińska (logopeda w Artyście Mowy) wykorzystuje elementy terapii Early Start Denver Model (ESDM). „Celem terapii jest osłabienie objawów autyzmu na wczesnym etapie rozwoju dziecka
i przyśpieszenie tempa rozwoju dziecka we wszystkich obszarach, szczególnie jego rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego i językowego. (…) Program zakłada wykorzystanie: zabawy jako oprawy dla interwencji terapeutycznej, używanie pozytywnych emocji, intensywnego nauczania, pozytywnego podejścia do trudnych zachowań i zaangażowania rodziny”[1]. Dużą rolę przypisuję nauce zabawy. Moje zajęcia na początkowym etapie nie odbywają się przy stoliku.  Staram się, żeby spędzony czas był przyjemny dla dziecka,
a strategie mogły być powtórzone przez rodzica w domu.

Terapeuta może zadecydować o rozwijanie kompetencji komunikacyjnych  z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), jeśli jest to konieczne. Terapię AAC prowadzi w Artyście Mowy Izabella Smolińska. Ze względu na charakter zaburzeń komunikacyjnych u osób ze sprzężoną niepełnosprawnością bywa, że AAC jest jedyną szansą na rozwój. Bardzo często mowa rozkwita po wprowadzeniu metod AAC, a narzędzie komunikacyjne pełni formę przejściową, nie jest to jednak zasadą. W terapii z wykorzystaniem AAC konieczna jest ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami dziecka. Przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, określany jest poziom kompetencji komunikacyjnej wg. narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” [Grycman 2009,2015]. Terapeuta tworzy Indywidualny System Komunikacyjny (ISK), strategie AAC, określany jest kod komunikacyjny i na bieżąco monitorowana skuteczność stworzonego narzędzia komunikacyjnego.

Autor: Izabella Smolińska – logopeda, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, ASD, terapeuta AAC, terapeuta uprawniony do prowadzenia elektrostymulacji. W Artyście Mowy prowadzi terapię dzieci z trudnościami w komunikacji, w tym ze spektrum autyzmu, afazją, apraksją, niepełnosprawnościami.

[1] Rogers S. J., Dawson G., Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem, fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa 2015