Terapia logopedyczna prowadzona jest w Artyście Mowy w każdym wieku. Logopeda obejmuje opieką dzieci z opóźnionym, jak i zaburzonym rozwojem mowy, w tym nie mówiące, mówiące mało, a także mające wadę wymowy. Pracuje również z dorosłymi nad poprawą komunikacji czy występującymi wadami wymowy.

U najmłodszych zapobiega rozwinięciu i utrwaleniu się trudności, które będą wpływać w przyszłości na komunikację i jakość funkcjonowania społecznego, a także pomoże rozwijać bazowe umiejętności komunikacyjne, konieczne dla rozwoju mowy. U nastolatków czy dorosłych pomoże wypracować prawidłową artykulację, jakość wypowiedzi, która poprawi jakość życia i komunikacji społecznej. Podczas terapii logopedycznej stosowane są metody dodatkowe, w zależności od potrzeb pacjenta, takie jak: kinesiotaping, dobór regulatorów MFS.

Terapia logopedyczna prowadzona jest dla pacjentów z:

  • Opóźnionym rozwojem mowy,
  • Trudnościami w rozwoju komunikacji,
  • Zaburzonym rozwojem mowy, w tym wskutek niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej, afazji,
  • Wadą wymowy,
  • Obniżoną sprawnością aparatu artykulacyjnego,
  • Dwujęzycznością, wielojęzycznością lub nabywających język polski jako drugi, nowy język,
  • W obszarze doskonalenia głosu, emisji głosu oraz dykcji.

W terapii logopedycznej dzieci uczestniczy dziecko wraz z rodzicem, który podczas zajęć obserwuje i uczy się ćwiczeń, jakie w ramach pracy domowej kontynuuje z dzieckiem w domu. Współpraca rodziców z terapeutów jest ogromnym wsparciem dla dziecka i zapewnia skuteczną terapię. Terapia dla dzieci odbywa się poprzez zabawę z użyciem różnorodnych pomocy, gier i zabaw dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka,  a także sprawdzonych narzędzi i pomocy logopedycznych. Terapia nigdy nie prowadzona jest wbrew dziecku. Zawsze brany jest pod uwagę stan dziecka i jego możliwości.

W Artyście Mowy terapię logopedyczną prowadzą: mgr Aleksandra Pluta, mgr Natalia Kamieniecka oraz mgr Aleksandra Niedzielska, mgr Michalina Ostrowska, mgr Zuzanna Adamczyk, mgr Szymon Gacek, mgr Zuzanna Liszewska.

Podziel się z innymi!