Terapia neurologopedyczna prowadzona jest w Artyście Mowy w każdym wieku. Neurologopeda obejmuje opieką dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, w tym nie mówiące, mówiące mało, nie rozwijające bazowych umiejętności komunikacyjnych, a także doświadczające trudności w obszarze rozwoju mowy i komunikacji z uwagi na podejrzewane lub stwierdzone zaburzenia.

Neurologopeda prowadzi terapię u dzieci, jak i u dorosłych, którzy potrzebują wsparcia z uwagi na doświadczane zaburzenia takie jak: spektrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, mutyzm wybiórczy, afazja, dyzartria, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia wynikające z zespołu genetycznego i inne. Neurologopeda pracuje również nad odzyskiwaniem kompetencji językowych i mowy u osób po urazach czaszkowo-mózgowych czy udarach, w stwierdzonej afazji czy dyzartrii.

Neurologopeda zapobiega rozwinięciu i utrwaleniu się trudności, które będą wpływać w przyszłości na komunikację i jakość funkcjonowania społecznego, a także pomage rozwijać bazowe umiejętności komunikacyjne, konieczne dla rozwoju mowy. Pomaga usprawniać zaburzone funkcje i odzyskiwać utrwacone umiejętności w obszarze mowy. Podczas terapii logopedycznej stosowane są metody dodatkowe, w zależności od potrzeb pacjenta, takie jak: kinesiotaping, elektrostymulacja, terapia manualna, masaże neurologopedyczne, trening oddechowy, dobór regulatorów MFS i inne.

Terapia dla każdego pacjenta projektowana jest indywidualnie, w zależności od jego potrzeb, trudności i możliwości.

Terapia neurologopedyczna prowadzona jest dla pacjentów:

  • Ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera,
  • Z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z niedosłuchem,
  • z mutyzmem wybiórczym,
  • z afazją dziecięcą,
  • z dyzartrią,
  • z afazją i dyzartrią u dorosłych w wyniku urazów czy udarów,
  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z trudnościami w rozwoju komunikacji,
  • z zaburzonym rozwojem mowy.

W terapii neurologopedycznej dzieci uczestniczy dziecko wraz z rodzicem, który podczas zajęć obserwuje i uczy się ćwiczeń, jakie w ramach pracy domowej kontynuuje z dzieckiem w domu. Współpraca rodziców z terapeutów jest ogromnym wsparciem dla dziecka i zapewnia skuteczną terapię. Terapia dla dzieci odbywa się poprzez zabawę z użyciem różnorodnych pomocy, gier i zabaw dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka,  a także sprawdzonych narzędzi i pomocy logopedycznych. Terapia nigdy nie prowadzona jest wbrew dziecku. Zawsze brany jest pod uwagę stan dziecka i jego możliwości.

Terapię neurologopedyczną w Artyście Mowy prowadzą: dr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, mgr Katarzyna Badura, mgr Paulina Kwiatkowska-Masłosz, mgr Izabella Smolińska.

Podziel się z innymi!