Aleksandra PlutaAleksandra Pluta - logopeda, pedagog, provider indywidualnego programu treningu słuchowego Metody Johansena JIAS.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich pedagogiki, specjalizacja edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała w trakcie licznych praktyk, wolontariatów i staży oraz pracując w warszawskich przedszkolach. Obecnie pracuje w Przedszkolu Integracyjnym gdzie zajmuje się dziećmi z wadami wzroku oraz z niedosłuchem. W terapii najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zbudowanie więzi między podopiecznym a terapeutą. Ola specjalizuje się w prowadzeniu wad wymowy oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy u dzieci.

Szkolenia i warsztaty

 • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne.
 • Przepona i oddech w terapii logopedycznej – praca manualna wspomagająca prawidłowy tor oddechowy.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.
 • SMURF – Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów
 • Diagnozowanie logopedyczne w aspekcie całościowym – podejście interdyscyplinarne.
 • GORA- Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt.
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu, Provider JIAS.
 • Szkolenie podstawowe Makaton, Program Rozwoju Komunikacji.
 • Szkolenie zaawansowane Makaton, Program Rozwoju Komunikacji.
 • Przyczyny zaburzeń lękowych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozwój dziecka w okresie poniemowlęcym.
 • Emocje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w starszym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.