Aleksandra WilkowskaAbsolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie kontynuuje kierunek na studiach magisterskich. Doświadczenie zawodowe zdobywa podczas praktyk w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS oraz innych warszawskich przedszkolach i poradniach.

Swoje logopedyczne zainteresowania skupia wokół opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz niepłynności mowy. W pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta. Brała udział w konferencjach naukowych: „Zespół płodowych zaburzeń alkoholowych FASD”, „I Studencka Konferencja Logopedyczna Dysfagia - przełknij to!”, „1st International Conference for Speech Language Therapists about Elastic Terapeutic Tape”.

Szkolenia i warsztaty

  • „Terapia ręki I i II stopnia”
  • „Wspomaganie karmienia dzieci z MPD”
  • „Jak pomóc dziecku z CAPD w szkole i życiu codziennym”
  • „Kurs na animatora czasu wolnego”
  •  „3 narzędzia do oceny słuchu, które może wykorzystać każdy logopeda”
  • „Jak rozpoznać problemy z przetwarzaniem słuchowym”
  • „Najlepsze triki na głoskę r”
  • „Mowa bezdźwięczna”
  • „Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym z FAS”
  • Ocena miofunkcjonalna traktu ustni- twarzowego. Mioterapia podejście autorskie