Alicja SubczyńskaRecepcjonistka. Studentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Czynnie bierze udział w wielu kołach naukowych, dotyczących psychoterapii i psychologii traumy. Swoje zainteresowania skupia na wyjaśnianiu ludzkich zachowań, wpływów i potrzeb.

Na co dzień swoim zaangażowaniem wspiera Artystę Mowy w jego sprawnym działaniu prowadząc sekretariat.