Dominika GębskaLogopeda ogólny i kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w poradniach logopedycznych oraz na praktykach w SPCSK przy ulicy Banacha 1a w Warszawie, Szpitalu Grochowskim i innych. Aktywnie działa w Studenckim Naukowym Kole Logopedycznym WUM, którego jest wiceprzewodniczącą.

Swoje zainteresowania w obszarze naukowym realizuje występując na ogólnopolskich konferencjach naukowych, gdzie szerzy informacje dotyczące świadomości prawidłowej emisji głosu, a także wpływu wysokich technologii na rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka.

W obszarze logopedii najbardziej interesuje ją holistyczne podejście do pacjenta i praca oparta przede wszystkim na przyczynach wad wymowy i komunikacji. W Artyście Mowy pracuje z pacjentami z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze strony narządu głosu oraz jąkaniem. Posiada wykształcenie muzyczne w zakresie śpiewu klasycznego, dlatego w swojej pracy wiele poświęca dbałości o prawidłową emisję głosu.

Szkolenia i warsztaty

 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne” Europejski Dzień Logopedy „Usłysz mnie”, Warszawa
 • „Autyzm – szkolenie podstawowe”, ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Warszawa
 • „Pacjent z dysfagią neurogenną w opiece logopedy. Aspekty diagnozy i terapii” UMCS, Lublin
 • Prowadzenie warsztatu z metody Lax Vox, Warsaw International Medical Congress, WUM, Warszawa
 • „Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” dr hab. Jolanta Panasiuk
 • „Guguhopla – od zabawy do mówienia”
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie” – Ewelina Mendala-Kwoczek
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży” – Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustni- twarzowego. Mioterapia podejście autorskie
 • Trener oddechu
 • Trener emisji głosu
 • Trener oddechu dzieci