Dominika GębskaLogopeda ogólny i kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie kontynuuje kierunek na studiach magisterskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała  podczas pracy w poradniach logopedycznych oraz na praktykach w SPCSK przy ulicy Banacha 1a w Warszawie, Szpitalu Grochowskim i innych. Aktywie działa w Studenckim Naukowym Kole Logopedycznym WUM, którego jest wiceprzewodniczącą.  

Swoje zainteresowania w obszarze naukowym realizuje występując na ogólnopolskich konferencjach naukowych, gdzie szerzy informacje dotyczące świadomości prawidłowej emisji głosu, a także wpływu wysokich technologii na rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka.

W obszarze logopedii najbardziej interesuje ją holistyczne podejście do pacjenta i praca oparta przede wszystkim na przyczynach wad wymowy i komunikacji. Posiada wykształcenie muzyczne w zakresie śpiewu klasycznego, dlatego w swojej pracy wiele poświęca dbałości o prawidłową emisję głosu.

Szkolenia i warsztaty

  • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne” Europejski Dzień Logopedy „Usłysz mnie”, Warszawa
  • „Autyzm – szkolenie podstawowe”, ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Warszawa
  • „Pacjent z dysfagią neurogenną w opiece logopedy. Aspekty diagnozy i terapii” UMCS, Lublin
  • Prowadzenie warsztatu z metody Lax Vox, Warsaw International Medical Congress, WUM, Warszawa
  • „Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” dr hab. Jolanta Panasiuk
  • „Guguhopla – od zabawy do mówienia”