Izabella SmolińskaIzabella Smolińska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) oraz terapeuta ręki. Ukończyła pięcioletnie studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uzyskując tytuł pedagoga specjalnego i logopedy oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Wyższej Szkole Collegium Humanum w Warszawie. Współpracuje z przedszkolem specjalnym, w którym prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W swojej pracy buduje silną relację z dzieckiem i rodzicami, opartą na zaufaniu i szczerości. Stara się w dużym stopniu włączać rodzinę w proces terapeutyczny. W obszarze jej zaineresowań logopedycznych znajduje się terapia dzieci: z ASD, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Szkolenia i warsztaty

 • „Związek procesów przetwarzania sensorycznego z rozwojem komunikacji pacjentów/dzieci z ASD”
 • „Trudności komunikacyjne osób z ASD a zaburzenia integracji sensorycznej”
 • „GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD”
 • Elastyczny terapeutyczny taping logopedyczny w logopedii i neurologopedii
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem”– I i II stopień
 • „Komunikacja alternatywna i wspomagająca ­– książka do porozumiewania się osobista pomoc”
 • „Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”
 • „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób wieloraką niepełnosprawnością” poziom I i II
 • „MAKATON”- szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)
 • „Terapia logopedyczna małego dziecka z ASD”
 • „Ocena funkcjonowania traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i terapia bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop)
 • „Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT”
 • „Mutyzm”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
 • „Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem” – kurs z higieny i emisji głosu”