Katarzyna BaduraKatarzyna Badura - neurologopeda, terapeuta jąkania, terapeuta Programu CZADⓒ, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Manager Centrum. Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii dzieci i dorosłych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Zawodowo współpracuje ze Szkołą Specjalną, w której prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o złożonym patomechanizmie. Pracuje również z młodzieżą i dorosłymi z niepłynnością mowy.

W Artyście Mowy Katarzyna prowadzi terapię logopedyczną, terapię jąkania, terapię ręki i terapię pedagogiczną, a także współprowadzi terapię grupową dla dzieci jąkających się Programem Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD).

Szkolenia i warsztaty

 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie
 • Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7
 • LogoSensoryka©. Szkolenie dla specjalistów
 • „Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem” – kurs z higieny i emisji głosu
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak rozpocząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem? Stopień I i II”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza – terapia – masaż I i II stopnia”
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty”
 • „Wprowadzenie do technik regulacji procesu ślinienia”
 • „KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy”
 • „Holistyczny model wsparcia osób niedosłyszących – ECHO PROGRES. Wczesna rehabilitacja dzieci z ubytkami słuchu w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom”
 • „Metody badań słuchu oraz interpretacja na potrzeby dalszego postępowania terapeutycznego”
 • „Implanty ślimakowe – gdy aparat słuchowy nie wystarcza”
 • „GORA- Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów”
 • „Mutyzm”
 • „Diagnoza funkcjonalna jako podstawa indywidualizacji w pracy z dzieckiem z ASD: zastosowanie PEP-3-PL”
 • „Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem z autyzmem”
 • „Zachowania nieakceptowane społecznie, a trudności w porozumiewaniu się u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak zachowania trudne zastępują funkcję komunikacji?”
 • „Pacjent z dysfagią neurogenną w opiece logopedy. Aspekty diagnozy i terapii”
 • „Programowanie języka polskiego u dzieci dwujęzycznych”
 • „Książka  do  porozumiewania  się – osobista pomoc”
 • „Faza preoralna połykania – AAC a karmienie”
 • Jąkanie u dzieci”
 • „Modyfikacja jako budowanie odporności na jąkanie”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi…” Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych