Katarzyna KołodziejMgr fizjoterapii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w:

  • kinezyterapii
  • fizykoterapii

Terapeuta dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.

Kursy

  • kinesiology taping
  • terapia dysfunkcji powięziowych
  • neuromobilizacje w terapii manualnej
  • diagnostyka obrazowa RTG , TK MRI, analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
  • instruktor korektywy i kompensacji postawy
  • skoliozy – diagnostyka , postępowanie fizjoterapeutyczne
  • badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniu stawu kolanowego
  • badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniu obręczy barkowej oraz wiele innych