Klaudia CzubochaLogopeda ogólny i kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny. Ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Kontynuuje naukę na studiach II-go stopnia. Doświadczenie zdobyła pracując z najmłodszymi jak i z dorosłymi pacjentami. Swoje umiejętności doskonaliła w przedszkolu integracyjnym oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Obecnie współpracuje z Centrum Logopedycznym.

Klaudia z najwyższą starannością prowadzi terapie logopedyczne. Specjalizuje się w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami miofunkcjonalnymi. Dodatkowo wykonuje zabiegi elektrostymulacji, masaż logopedyczny oraz k-taping logopedyczny.

Podejście do pacjenta jest profesjonalne, a także pełne troski i zaangażowania. Po ukończeniu studiów magisterskich planuje rozpocząć studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, a także pogłębić wiedzę w kierunku pracy z pacjentami neurologicznymi oraz onkologicznymi.

Szkolenia i warsztaty

 • ,,Terapia neurobiologiczna dla początkujących’’, Kraków 2022;
 • ,,Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne”, Rzeszów, 2023;
 • ,,Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania’’, Kraków 22;
 • ,,Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju’’, Kraków 2022;
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych’’, Kraków 2022;
 • ,,Metody wywoływania głosek’’, Kraków 2022;
 • ,,Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych’’, Kraków 2022;
 • ,,Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy) – diagnoza i terapia’’, Kraków 2022;
 • ,,Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera’’, Kraków 2022;
 • ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji’’, Kraków 2022;
 • ,,Stymulacja funkcji poznawczych – wzorkowych, słuchowych i motorycznych’’, Kraków, 2022;
 • System językowo migowy (I,II,III stopień), Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, Rzeszów 2020-2021;
 • ,,Logorytmika- ruch, słuch, mowa’’, szkolenie online, 2022;
 • Warsztaty Integracji Sensorycznej, Naukowe koło logopedyczne, Warszawa 2022
 • Ocena wędzidełka przed i po frenotomii, szkolenie online, 2022;
 • Mio – terapia z Gryziem. Cz. 1, Oddychanie i pozycja spoczynkowa języka, warg i żuchwy, szkolenie online, 2022;
 • Mio – terapia z Gryziem. cz. 2, Gryzienie, odgryzanie, żucie, szkolenie online, 2022;
 • Mio – terapia z Gryziem. cz. 3, Mięśnie twarzy i języka, szkolenie online, 2022;
 • Badanie logopedyczne od A do Z. Diagnoza miofunkcjonalna, szkolenie online, 2022;
 • ,,Trening umiejętności społecznych – efektywne kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz życiowych”, Warszawa, 2022;
 • „Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej”, szkolenie online, 2022;
 • ,,Kurs terapia miofunkcjonalna, kompleksowy program obszaru orofacjalnego I i II stopień”, Online, 2023 A. Rosińska.
 • „Ankyloglosja praktycznie- stymulacja przed i po zabiegu”, szkolenie online, 2023;
 • „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją”, szkolenie online, 2023
 • „Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia”, szkolenie online, 2023;
 • „Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny. Skuteczny plan terapii z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej” szkolenie online, 2023;
 • ,,Elastyczny terapeutyczny taping logopedyczny w logopedii i neurologopedii”. Warszawa, 2023;
 • Terapia Manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne”, Rzeszów, 2023;
 • „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii”, Warszawa, 2023;
 • „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”, Warszawa, 2023;
 • „Terapia funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie”, Rzeszów, 2023