Marta KonarzewskaLogopeda, Pedagog Specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (uzyskany tytuł Pedagoga Specjalnego ze specjalizacją Logopedia). Obecnie kontynuuje studia na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego. W 2017r. uzyskała awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Posiada także wykształcenie muzyczne, które wykorzystuje w terapii zaburzeń mowy (Szkoła Muzyczna I st.). Ukończyła kursy i szkolenia, między innymi z zakresu Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego (APD), metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, wczesnej diagnozy i stymulacji logopedycznej noworodków i niemowląt oraz masażu logopedycznego.

Swoje doświadczenie jako logopeda i terapeuta uzyskała podczas studenckich praktyk (przeprowadzonych w szkołach, szpitalach oraz Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych), a także w trakcie pracy na stanowisku logopedycznym w warszawskich placówkach oświatowych. Specjalizuje się w terapii osób ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy. Życiowa rola jaką jest macierzyństwo skłoniła ją do założenia bloga – mamalogopedka.pl. W pracy kieruje się słowami wybitnego pedagoga J. Korczaka "Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności"

Szkolenia i warsztaty

  • „Świadomość ciała w pracy nad głosem”
  • Neuroflow – dwuetapowy kurs z zakresu diagnozy i terapii dzieci z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego (APD)
  • Kurs nauki czytania metodą symultatywno – sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej
z elementami adaptacji na potrzeby edukacji przedszkolnej
  • „Szkolenie wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”
  • „Kinesiotaping w logopedii”
  •  „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
  •  „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”
  • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem.”
  • Konferencja Naukowa Neuromowa – czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy