Michał SienkiewiczAbsolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie student Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie licznych wolontariatów oraz pracy w firmie Ford Polska. Aktualnie pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” i aktywnie angażuje się w działania na rzecz edukacji i integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Artyście Mowy Michał wspiera nas w sprawach administracyjnych, prowadząc sekretariat i zapisy do Centrum. Prywatnie jego pasją jest sport, a w szczególności łucznictwo i jazda na rolkach.

Szkolenia i warsztaty

  • Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • Kurs Zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
  • Dziecko krzywdzone – sytuacja psychologiczna. Jak wspierać i rozmawiać. Strategie pomocy.
  • Interwencja Kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?