Michalina Ostrowska

Michalina Ostrowska - logopeda, terapeuta jąkania. Absolwentka studiów licencjackich logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, obecnie w trakcie studiów magisterskich Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od lat związana z pracą z dziećmi. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach, szkołach oraz poradniach. Aktualnie pracuje w jednym z warszawskich przedszkoli.

W prowadzonej terapii najważniejsze jest dla niej stworzenie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, która będzie fundamentem w osiąganiu kolejnych efektów. Michalina specjalizuje się w prowadzeniu terapii wad wymowy oraz jąkania.

Szkolenia i warsztaty

 • Metoda fonogestów I stopnia
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Kurs I i II stopnia języka migowego
 • ORM – kompleksowa diagnoza i terapia
 • Elastyczny terapeutyczny taping logopedyczny w logopedii i neurologopedii
 • Moduł wędziełkowy
 • Empatyczna komunikacja z samym sobą i innymi – warsztat NVC
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie
 • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych oraz dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi