Monika FigurskaMonika Figurska - neurologopeda. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na Uniwersystecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jest w trakcie studiów Integracji sensorycznej z certyfikatem diagnozy i terapii SI na Wyższej Szkole Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała pracując w Bydgoskiej szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako pedagog w punktach inspirowanych pedagogiką Reggio Emilia z dziećmi od 1 do 6 roku życia doskonaląc wiedzę na temat rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i komunikacją NVC.

Zawodowo współpracuje ze Szkołą Międzynarodową w Warszawie, w której prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży wielojęzycznych, z wadami artykulacji, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy oraz Zespołem Aspargera. Pracuje również z dorosłymi i dziećmi z problematyką krótkich wędzidełek. W terapii istotne jest dla niej podejście holistyczne, wspieranie kreatywności oraz budowanie relacji z pacjentem, która jest podstawą w budowaniu harmonijnej terapii opartej na zaufaniu i partnerstwie. W Artyście Mowy pracuje z dziećmi od ich pierwszych lat życia, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim, angielskim i rosyjskim

Szkolenia i warsztaty

 • Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • KONTAKT- czyli uważna komunikacja z dzieckiem / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • Bare Foot / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • Online Pill / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • ForestTime / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • Sensoplastyka / Organizator: Inkubator Inspiracji
 • Trening ucha, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową / Organizator: Teczka logopedy
 • Wiersz i piosenka w terapii logopedycznej /Organizator: Teczka logopedy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Organizator: Teczka logopedy
 • Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien- podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki / Organizator: Teczka logopedy
 • Diagnoza logopedyczna w przedszkolu / Organizator: Teczka logopedy
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt / Organizator: AFAlog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych Diagnozy i Terapii Afazji
 • Masaż mobilizacyjny blizn pooperacyjnych w obrębie głowy i szyi / Organizator: AFAlog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych Diagnozy i Terapii Afazji
 • Plastyka ekspresywna
 • Masaż logopedyczny
 • Holistyczne podejście do zaburzeń logopedycznych i stomatologicznych u osób dorosłych