Natalia BożekNatalia Bożek – kierowniczka recepcji Artysta Mowy. Studentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od IV roku realizuje specjalizację psychologii wychowawczej stosowanej. Jest finalistką programu start-upowego, gdzie prezentował autorski projekt kart psychologicznych przeznaczonych dla rodzin i pracy nad relacjami pomiędzy ich członkami. Jest również edukatorką prowadzącą warsztaty psychologiczne w szkołach podstawowych. Swoje zainteresowania psychologiczne skupia wokół stereotypów i uprzedzeń. Na co dzień swoim zaangażowaniem wspiera Artystę Mowy w jego sprawnym działaniu prowadząc sekretariat.