Paulina KwiatkowskaPaulina Kwiatkowska-Masłosz -nurologopeda (specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej) oraz pedagog specjalny. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją logopedia oraz studia w WSP im. Korczaka na kierunku Neurologopedia profilowana. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała pracując w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Obecnie współpracuje z warszawskim Przedszkolem Publicznym gdzie zajmuje się terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autystycznym, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem oraz wadami artykulacyjnymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i dorosłych z problemami miofunkcjonalnymi.

W swojej pracy stara się zbudować więź i zaufanie między podopiecznym a terapeutą. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu wypracowuje się najlepsze efekty. W obszarze logopedycznych zainteresowań najbardziej zajmują ją zagadnienia związane z zaburzeniami na tle miofunkcjonalnym. Uważa, że podejście holistyczne do pacjenta daje najwięcej efektów dlatego chętnie współpracuje z innymi specjalistami np. ortodontami, fizjoterapeutami.

W Artyście Mowy Paulina prowadzi terapię neurologopedyczną oraz terapię miofunkcjonalną.

Szkolenia i warsztaty

 • Metoda verbo – tonalna
 • Alternatywna komunikacja – Makaton I stopień
 • KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy
 • Elastyczny terapeutyczny taping logopedyczny w logopedii i neurologopedii
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopień
 • Logorytmika w przedszkolu i szkole
 • Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wsparcie fizjoterapeutyczne do prawidłowego i efektywnego ssania noworodka urodzonego drogą cięcia cesarskiego”
 • Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Guguhopla – od zabawy do mówienia”
 • Niemowlak cz. I: Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja
 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo ( krótkie wędzidełko języka u niemowląt –podejście praktyczne)
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy)
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi…” Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Niemowlak u logopedy II. Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego