Paulina KwiatkowskaNeurologopeda - specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej oraz pedagog specjalny. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją logopedia oraz studia na kierunku Neurologopedia profilowana. W 2017 uzyskała awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała pracując w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Obecnie współpracuje z warszawskim Przedszkolem Publicznym gdzie zajmuje się terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autystycznym, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem oraz wadami artykulacyjnymi. Specjalizuje się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i spektrum autyzmu.

W swojej pracy stara się zbudować więź i zaufanie między podopiecznym a terapeutą. Uważa, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu wypracowuje się najlepsze efekty. W obszarze logopedycznych zainteresowań najbardziej zajmują ją zagadnienia związane z neurologopedią i profilaktyką logopedyczną.

W Artyście Mowy Paulina prowadzi terapię logopedyczną, terapię ręki, terapię miofunkcjonalną, terapię pedagogiczną oraz współprowadzi zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się Programem Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD).

Szkolenia i warsztaty

 • „Metoda verbo – tonalna”
 • „Alternatywna komunikacja – Makaton I stopień”
 • „KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy”
 • „Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopień”
 • „Logorytmika w przedszkolu i szkole”
 • „Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Wsparcie fizjoterapeutyczne do prawidłowego i efektywnego ssania noworodka urodzonego drogą cięcia cesarskiego”
 • Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Guguhopla – od zabawy do mówienia”
 • Niemowlak cz. I: Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja
 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustni- twarzowego. Mioterapia podejście autorskie