Radosław ForystekLogopeda, terapeuta miofunkcjonalny, andragog, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, instruktor gimnastyki korekcyjnej.

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii profilowanej na WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Zawodowo związany z zespołem szkół Lauder-Morasha i kliniką Dental Fraternity. Specjalizuje się w dyslalii oraz terapii miofunkcjonalnej układu stomatognatycznego.

Szkolenia i warsztaty

  • „Metoda ruchu rozwijającego wg W. Sherborne”
  • „Efektywne wywoływanie głosek”
  • „Porozumienie bez przemocy”
  • „Pozytywna dyscyplina”
  • „Współpraca logopedy i ortodonty w terapii osób z całościowymi zaburzeniami czynnościowymi”
  • „Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej”
  • „Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel”
  • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.”