« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia (3-4.07.2021)

3 lipca 2021 | 09:00 - 4 lipca 2021 | 15:30

700zł

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.

Szkolenie 16h dydaktycznych:
Dzień 1: 9-16:30
Dzień 2: 9-15:30
Cena – 700 zł

Zgłoszenia: [email protected] (imię, nazwisko, telefon, nazwa szkolenia, ew. dane do faktury).
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ neurologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy
i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

Dzień 1. 9.00-16.30
1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
6 Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
7.Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2. 9.00-15.30
1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

Prowadząca:
Ewa Grzelak, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama dwunastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie.

Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Mama dwunastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC.

Podziel się z innymi!

Szczegóły

Start:
3 lipca 2021 | 09:00
Koniec:
4 lipca 2021 | 15:30
Koszt:
700zł