Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZADⓒ) A. Jastrzębowskiej – Jasińskiej– to program terapii grupowej rekomendowany dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat i ich rodziców. Obejmuje całościowe oddziaływania wspierające odporność psychiczną dziecka i płynność jego mowy. Prowadzony jest poprzez oddziaływania bezpośrednie z dziećmi, które kształtują kompetencje emocjonalno – społeczne i wzmacniają swoją odporność psychiczną oraz pośrednie w pracy z rodzicami, którzy modyfikują i utrwalają swoje postawy i umiejętności wychowawcze tak by wspierały jąkające się dziecko i jego funkcjonowanie psychiczne. Terapia programem trwa 5 miesięcy.

Palin Parent – Child Interaction (Palin PCI) – metoda indywidualnej pracy z dzieckiem jakającym się do lat 7 I jego rodziną. Rozpoczyna się od pracy pośredniej z rodzicami w toku której matka i ojciec wra z terapeutą analizują i trenują sprzyjające płynności interakcje rodzic – dziecko dzięki wzmacnianiu lub modyfikacji występujących zachowań. W drugim etapie stosowane są techniki pracy bezpośredniej z dzieckiem upłynniające mowę za pomocą naturalnego jej zwolnienia, miękkiego startu i stosowania pauz w mowie.

Mini – kids – metoda jąkania się bardziej płynnego polegająca na modyfikacji istniejących objawów jąkania w celu ich zniwelowania lub złagodzenia. Opiera się o desensytyzację problemu, a następnie trening prowadzący do regulacji napięcia aparatu artykulacyjnego w trakcie występujących objawów jąkania.

Lidcombe Programme – to metoda behawioralna, której celem jest upłynnienie mowy dziecka. Stosowane są tu wzmocnienia płynnej mowy przez rodziców oraz kontrola stanu mówienia w toku terapii. Pozytywne informacje zwrotne od rodziców odpowiednio organizujących terapię domową przynoszą upłynnianie się mowy.

Technika wystukiwania sylab K. Szamburskiego – metoda upłynniania mowy dla dzieci jąkających się od lat 8, młodzieży i dorosłych. Polega na zwolnieniu tempa mowy przy wsparciu ruchu ręką, który rytmizuje mowę. Dodatkowo prowadzone są w tej metodzie wspomagająco ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.

Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się M. Chęćka – program upłynniający mowę dla dzieci jąkających się od lat 8, młodzieży i dorosłych. Obejmuje ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, emisyjne, relaksacyjne, a także liczne techniki wspomagające terapię dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Opiera się o zwolnienie i rytmizację mowy z użyciem parabolicznego ruchu rytmizująco-upłynniającego ręką oraz techniki miękkiego startu.

Modyfikacja jąkania wg Ch. Van Ripera – metoda jąkania bardziej płynnego, związana z odwrażliwieniem się na własne trudności poprzez naukę lekkich niepłynności, bez napięcia oraz modyfikację występujących objawów tak, aby wychodzić z nich lekko i bez napięcia. Dzięki niej osoba jąkająca się ma odzyskać kontrolę nad własnym jąkaniem i zwiększyć samoakceptację.