Niezbędne informacje o tym jak przygotować się do konsultacji w Artyście Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju.

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna (dziecko do 10 r.ż. z rodzicami):

W pierwszej konsultacji uczestniczy matka i ojciec lub rodzic i drugi opiekun dorosły (babcia, dziadek, opiekunka). Jeśli nie jest możliwe uczestniczenie dziecka w konsultacji z dwojgiem dorosłych opiekunów wizyta podzielona zostaje na dwa spotkania: w pierwszym przeprowadzane jest badanie logopedyczne dziecka, a na drugie przychodzą sami rodzice i wtedy przeprowadzany jest wywiad i przekazywane zalecenia. Konsultacja trwa w zależności od potrzeb klienta 1,15h-1,30h.  W pierwszej części konsultacji zostaje przeprowadzone badanie  logopedyczne dziecka podczas zabawy z dzieckiem, natomiast w drugiej części dziecko opuszcza gabinet wraz z drugim opiekunem i przeprowadza wywiad z rodzicem na temat dziecka (nie prowadzimy wywiadu o dziecku przy dziecku). Możliwy jest udział w rozmowie z terapeutą obojga rodziców, wtedy wymieniają się w czasie trwania spotkania. Z rodzicem prowadzony jest wywiad dotyczący rozwoju, funkcjonowania i trudności dziecka oraz charakterystyki środowiska w jakim funkcjonuje dziecko. Podczas tej części spotkania rodzice prezentują terapeucie film ze swobodnej zabawy z dzieckiem w domu. Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.

Zalecamy, by przygotować dziecko do konsultacji poprzez rozmowę, w której opowiecie Państwo że jedziecie do miłego miejsca, w którym logopeda czy psycholog będzie chciał z nim chwilę porozmawiać i pobawić się, aby lepiej go poznać i sprawdzić czy będzie potrzeba spotykać się częściej na wspólne zajcęcia i zabawy by np. lepiej mówić. Proszę zadbać o to, by dziecko podczas konsultacji było wyspane (wypoczęte), najedzone. Dziecko wybudzone tuż przed konsultacją, głodne może mieć dużą trudność w aktywnym uczestniczeniu w niej.

Na wizytę należy przynieść:

 • badania wykonane u dziecka (laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, psychiatryczne i inne) czy informacje o przeprowadzonych zabiegach/ operacjach;
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki przedszkolnej lub szkolnej, ewentualnie od poprzedniego terapeuty dziecka, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • nagranie 5 minutowej swobodnej zabawy dziecka z rodzicem, co będzie dla terapeuty podstawą do przekazania wskazówek wspierających dziecko i rodziców w naturalnym środowisku już na pierwszym spotkaniu. W przypadku braku takiego nagrania terapeuta może poprosić podczas wizyty rodzica o krótką swobodną zabawę z dzieckiem;
 • Ulubioną zabawkę dziecka;
 • Książeczkę zdrowia dziecka;
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię dziecka, których używa;
 • Używany przez dziecko smoczek, butelkę, kubek, bidon, a także coś do jedzenia, co dziecko lubi (twarde i miękkie);
 • W przypadku dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem spis słów używanych przez dziecko.

Dokumentację oraz nagranie z zabawy z dzieckiem można przynieść na wizytę lub wysłać mailowo przed wizytą (minimum 48 h przed wizytą).

Konsultacja z dzieckiem jąkającym się (dziecko do 10 r.ż. z rodzicami):

W pierwszej konsultacji uczestniczy matka i ojciec lub rodzic i drugi opiekun dorosły (babcia, dziadek, opiekunka). Jeśli nie jest możliwe uczestniczenie dziecka w konsultacji z dwojgiem dorosłych opiekunów wizyta podzielona zostaje na dwa spotkania: w pierwszym przeprowadzane jest badanie logopedyczne dziecka, a na drugie przychodzą sami rodzice i wtedy przeprowadzany jest wywiad i przekazywane zalecenia. Konsultacja trwa w zależności od potrzeb klienta 1,15h-1,30h.  W pierwszej części konsultacji zostaje przeprowadzone badanie logopedyczne dziecka podczas zabawy, natomiast w drugiej części dziecko opuszcza gabinet wraz z drugim opiekunem i przeprowadza wywiad z rodzicem na temat dziecka (nie prowadzimy wywiadu o dziecku przy dziecku). Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.

Proszę zadbać o to, by dziecko podczas konsultacji było wyspane (wypoczęte), najedzone. Dziecko wybudzone tuż przed konsultacją, głodne może mieć dużą trudność w aktywnym uczestniczeniu w niej.

Na wizytę należy przynieść:

 • kilka filmów, na których słychać objawy jąkania u dziecka. Z uwagi na zmienny przebieg jąkania w dniu wizyty dziecko może mówić płynniej niż zwykle, a filmy pozwolą ocenić trudności w pełni, w różnych sytuacjach nagranych wcześniej, które odzwierciedlają faktyczny stan mowy;
 • badania wykonane u dziecka (laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, psychiatryczne i inne) czy informacje o przeprowadzonych zabiegach/ operacjach;
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki przedszkolnej lub szkolnej, ewentualnie od poprzedniego terapeuty dziecka, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • nagranie 5 minutowej swobodnej zabawy dziecka z rodzicem, co będzie dla terapeuty podstawą do przekazania wskazówek wspierających dziecko i rodziców w naturalnym środowisku już na pierwszym spotkaniu. W przypadku braku takiego nagrania terapeuta może poprosić podczas wizyty rodzica o krótką swobodną zabawę z dzieckiem;
 • Ulubioną zabawkę dziecka;
 • Książeczkę zdrowia dziecka;
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię dziecka, których używa.

Dokumentację oraz nagranie z zabawy z dzieckiem można przynieść na wizytę lub wysłać mailowo przed wizytą (minimum 48 h przed wizytą).

Konsultacja nastolatka z rodzicem:

Trwa ok. 1 godziny. Warunkiem uczestniczenia nastolatka w konsultacji jak i późniejszej terapii jest zgoda rodzica, który musi być obecny podczas pierwszej wizyty. Podczas wizyty przeprowadzane jest badanie logopedyczne oraz wywiad. Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.

Na wizytę należy przynieść ze sobą:

 • wykonywane badania, dokumenty dotyczące przebytych zabiegów i operacji, które są istotne dla tematu wizyty oraz opinie, informacje o dotychczas prowadzonej terapii u innych terapeutów (logopedy, psychologa, psychoterapeuty, fizjoterapeuty);
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki szkolnej, ewentualnie od poprzedniego terapeuty, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • Książeczkę zdrowia;
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię nastolatka, których używa;
 • Jeśli klient ma alergię pokarmową – jeden ze spożywanych produktów twardy i miękki.

Konsultacja osoby dorosłej:

Konsultacja trwa ok. 1 godziny. W jej trakcie przeprowadzane jest badanie logopedyczne oraz wywiad.  Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.

Na konsultację należy przynieść ze sobą:

 • wykonywane badania, dokumenty dotyczące przebytych zabiegów i operacji, które są istotne dla tematu wizyty oraz opinie, informacje o dotychczas prowadzonej terapii u innych terapeutów (logopedy, psychologa, psychoterapeuty, fizjoterapeuty);
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię, których klient używa;
 • Jeśli klient ma alergię pokarmową – jeden ze spożywanych produktów twardy i miękki.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym:

W pierwszej konsultacji uczestniczy matka i ojciec lub jeden z rodziców. Dziecko, ani nastolatek nie uczestniczy w pierwszej konsultacji u psychologa. Udział dziecka w kolejnych spotkaniach jest uzależniony od decyzji terapeuty. Konsultacja trwa ok. 1 godziny.  Po przeprowadzeniu wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.

Na wizytę należy przynieść:

 • badania wykonane u dziecka (laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, psychiatryczne i inne) czy informacje o przeprowadzonych zabiegach/ operacjach;
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki przedszkolnej lub szkolnej, ewentualnie od poprzedniego terapeuty dziecka, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • nagranie 5 minutowej swobodnej zabawy dziecka z rodzicem, co będzie dla terapeuty podstawą do przekazania wskazówek wspierających dziecko i rodziców w naturalnym środowisku już na pierwszym spotkaniu. W przypadku braku takiego nagrania terapeuta może poprosić podczas wizyty rodzica o krótką swobodną zabawę z dzieckiem;
 • Książeczkę zdrowia dziecka;

Dokumentację oraz nagranie z zabawy z dzieckiem można przynieść na wizytę lub wysłać mailowo przed wizytą (minimum 48 h przed wizytą).

KONSULTACJA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z GWARANCJĄ MIEJSCA NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE. ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI MIEJSC U WYBRANEGO TERAPEUTY NA TERAPII INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ.