Konsultacja psychologiczna jest jedną z usług oferowanych w Artyście Mowy w Warszawie. W naszym gabinecie prowadzimy terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wspieramy też psychologiczne kobiety w okresie okołoporodowym. Pierwsze spotkanie trwa godzinę, podczas której w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i empatii masz możliwość podzielenia się swoimi trudnościami. Omówione zostają niepokoje, problemy i potrzeby pacjenta. Na tej podstawie psycholog może omówić z pacjentem wstępną diagnozę, proponowane zalecenia i ewentualną dalszą kontynuację terapii, w tym techniki, jakie mogą zostać włączone do terapii.

W razie potrzeby podczas konsultacji mogą zostać przeprowadzone konieczne kwestionariusze czy badania psychologiczne. Kontakt z psychologiem oparty jest na relacji wzajemnego szacunku oraz indywidualnego podejścia. Nasi psycholodzy pracują w oparciu o budowanie bezpiecznej relacji, komunikacji bez przemocy (NVC), równowagi w autonomicznym układzie nerwowym, z dziećmi i ich rodzicami w duchu rodzicielstw bliskości.

Pierwsze spotkanie z psychologiem dotyczące dziecka i nastolatka odbywa się z udziałem rodziców, bez obecności dziecka. Po pierwszej konsultacji lub w toku prowadzonej terapii z udziałem rodziców psycholog decyduje o potrzebie udziału dziecka w spotkaniach i momencie rozpoczęcia jego bezpośredniego uczestnictwa w terapii.

Nasze psycholożki pomagają w następujących obszarach:

 • Radzenia sobie ze stresem
 • Budowania odporności psychicznej
 • Pomocy kobietom w okresie okołoporodowym
 • Umiejętności rodzicielskich (coachingu rodzicielskiego)
 • Trudnych zachowań dziecka
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami u dzieci
 • Interwencji kryzysowej
 • Jąkania
 • Zaburzeń lękowych
 • Prób samobójczych i samookaleczeń u nastolatków
 • Depresji u nastolatków
 • Mutyzmu wybiórczego

Nasze psycholożki: dr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, Gabriela Przybylska oraz Michalina Kulczykowska.

Podziel się z innymi!