Niezbędne informacje o tym jak przygotować się do konsultacji w Artyście Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju.

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna dziecka/nastolatka:

 1. DZIECKO W PIERWSZEJ KONSULTACJI UCZESTNICZY Z 2 OPIEKUNAMI: matka i ojciec lub rodzic i drugi opiekun dorosły (babcia, dziadek, opiekunka). Jeśli nie jest możliwe uczestniczenie dziecka w konsultacji z dwojgiem dorosłych opiekunów wizyta podzielona zostaje na dwa spotkania: w pierwszym przeprowadzane jest badanie logopedyczne dziecka, a na drugie przychodzą sami rodzice i wtedy przeprowadzany jest wywiad i przekazywane zalecenia. Rodzeństwo, którego nie dotyczy konsultacja nie uczestniczy w konsultacje, ani kolejnych wizytach terapeutycznych.
  1. NASTOLATEK W PIERWSZEJ KONSULTACJI UCZESTNICZY Z 1 OPIEKUNEM
 2. Konsultacja trwa w zależności od potrzeb klienta 1,15h-1,30h.  W pierwszej części konsultacji zostaje przeprowadzone badanie  logopedyczne dziecka podczas zabawy z dzieckiem, natomiast w drugiej części dziecko opuszcza gabinet wraz z drugim opiekunem i przeprowadza wywiad z rodzicem na temat dziecka (nie prowadzimy wywiadu o dziecku przy dziecku). Możliwy jest udział w rozmowie z terapeutą obojga rodziców, wtedy wymieniają się w czasie trwania spotkania. Z rodzicem prowadzony jest wywiad dotyczący rozwoju, funkcjonowania i trudności dziecka oraz charakterystyki środowiska w jakim funkcjonuje dziecko. Podczas tej części spotkania rodzice prezentują terapeucie film ze swobodnej zabawy z dzieckiem w domu, jeśli jest wymagany przez terapeutę. Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii.
 3. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu. Nie opłacona w terminie konsultacja zostaje anulowana. Jeśli nie mogą się Państwo pojawić na wizycie należy ją odwołać do 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę. Odwołanie wizyty po tym terminie lub w dniu wizyty wiąże się z potrąceniem opłaty w wysokości połowy ceny konsultacji.
 4. Zalecamy, by przygotować dziecko do konsultacji poprzez rozmowę, w której opowiecie Państwo że jedziecie do miłego miejsca, w którym logopeda będzie chciał z nim chwilę porozmawiać, obejrzeć jego buzię i pobawić się, aby lepiej go poznać i sprawdzić czy będzie potrzeba spotykać się częściej na wspólne zajęcia i zabawy by np. lepiej mówić. Proszę zadbać o to, by dziecko podczas konsultacji było wyspane (wypoczęte), najedzone. Dziecko wybudzone tuż przed konsultacją, głodne może mieć dużą trudność w aktywnym uczestniczeniu w niej.

Na wizytę należy przynieść (dokumenty w miarę możliwości należy przesłać 2 dni przed wizytą mailowo):

 • badania wykonane u dziecka (laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, psychologiczne, psychiatryczne i inne) czy informacje o przeprowadzonych zabiegach/ operacjach;
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki przedszkolnej lub szkolnej, opinie specjalistyczne od poprzedniego terapeuty dziecka, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • jeżeli dziecko posiada: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, WOPFU;
 • jeżeli dziecko posiada: ISK-(Indywidualny System Komunikacji) w oparciu o AAC (wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji) - opis sposobu korzystania z narzędzia komunikacyjnego;
 • nagranie 5 minutowej swobodnej zabawy dziecka z rodzicem, co będzie dla terapeuty podstawą do przekazania wskazówek wspierających dziecko i rodziców w naturalnym środowisku już na pierwszym spotkaniu. W przypadku braku takiego nagrania terapeuta może poprosić podczas wizyty rodzica o krótką swobodną zabawę z dzieckiem;
 • Ulubioną zabawkę dziecka;
 • Książeczkę zdrowia dziecka;
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię dziecka, których używa;
 • Używany przez dziecko smoczek, butelkę, kubek, bidon, a także coś do jedzenia, co dziecko lubi (twarde, typu twarda kiełbasa, suszone owoce, twarde żelki i miękkie);
 • W przypadku dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem spis słów używanych przez dziecko.

Na konsultację jąkania u dziecka również:

 • kilka filmów, na których słychać objawy jąkania u dziecka. Z uwagi na zmienny przebieg jąkania w dniu wizyty dziecko może mówić płynniej niż zwykle, a filmy pozwolą ocenić trudności w pełni, w różnych sytuacjach nagranych wcześniej, które odzwierciedlają faktyczny stan mowy;
 • Dokumentację oraz nagranie z zabawy z dzieckiem należy wysłać mailowo przed wizytą (minimum 48 h przed wizytą) lub, jeśli nie jest to możliwe, wziąć ze sobą na wizytę.

Konsultacja osoby dorosłej:

 1. Konsultacja trwa o 1-1,5 godziny, w zależności od potrzeb klienta. W jej trakcie przeprowadzane jest badanie oraz wywiad.  Po przeprowadzeniu badania i wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu.
 2. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu. Nie opłacona w terminie konsultacja zostaje anulowana. Jeśli nie mogą się Państwo pojawić na wizycie należy ją odwołać do 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę. Odwołanie wizyty po tym terminie lub w dniu wizyty wiąże się z potrąceniem opłaty w wysokości połowy ceny konsultacji.

Na konsultację należy przynieść ze sobą lub przesłać 2 dni przed wizytą mailowo:

 • wykonywane badania, dokumenty papierowe, zdjęcia na kliszach lub płytach dotyczące przebytych zabiegów i operacji, które są istotne dla tematu wizyty oraz opinie, informacje o dotychczas prowadzonej terapii u innych terapeutów (logopedy, psychologa, psychoterapeuty, fizjoterapeuty);
 • Aparat ortodontyczny lub inne narzędzia wspierające terapię, których klient używa;
 • Jeśli klient ma alergię pokarmową – jeden ze spożywanych produktów twardy i miękki.

Konsultacja psychologiczna dotycząca dziecka/nastolatka:

 1. W PIERWSZEJ KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ UCZESTNICZY WYŁĄCZNIE RODZIC/RODZICE. Dziecko, ani nastolatek nie uczestniczy w pierwszej konsultacji u psychologa. Udział dziecka/nastolatka w kolejnych spotkaniach jest uzależniony od decyzji terapeuty. Konsultacja trwa ok. 1 godziny.  Po przeprowadzeniu wywiadu terapeuta podsumowuje zebrane informacje i przekazuje rodzicowi konieczne zalecenia oraz plan dalszych działań, w tym profilaktyki lub terapii.
 2. Konsultację należy opłacić przelewem w ciągu 2 dni od rezerwacji terminu. Nie opłacona w terminie konsultacja zostaje anulowana. Jeśli nie mogą się Państwo pojawić na wizycie należy ją odwołać do 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę. Odwołanie wizyty po tym terminie lub w dniu wizyty wiąże się z potrąceniem opłaty w wysokości połowy ceny konsultacji.

Na wizytę należy przynieść lub przesłać mailowo dwa dni przed wizytą:

 • badania wykonane u dziecka (laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, psychologiczne,  psychiatryczne i inne) czy informacje o przeprowadzonych zabiegach/ operacjach;
 • wcześniejsze opinie o dziecku z placówki przedszkolnej lub szkolnej, opinie specjalistyczne od poprzedniego terapeuty dziecka, także teczkę/zeszyt prowadzone podczas dotychczasowej terapii;
 • jeżeli dziecko posiada: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, WOPFU;
 • nagranie 5 minutowej swobodnej zabawy dziecka z rodzicem, co będzie dla terapeuty podstawą do przekazania wskazówek wspierających dziecko i rodziców w naturalnym środowisku już na pierwszym spotkaniu. W przypadku braku takiego nagrania terapeuta może poprosić podczas wizyty rodzica o krótką swobodną zabawę z dzieckiem;
 • Książeczkę zdrowia dziecka;

Dokumentację oraz nagranie z zabawy z dzieckiem można przynieść na wizytę lub wysłać mailowo przed wizytą (minimum 48 h przed wizytą).

KONSULTACJA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z GWARANCJĄ MIEJSCA NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE. ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI MIEJSC U WYBRANEGO TERAPEUTY NA TERAPII INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ.