Konsultacja logopedyczna prowadzona jest w gabinecie przez jednego z naszych logopedów, podczas 1,5 godzinnego spotkania, które obejmuje badanie logopedyczne, wywiad, analizę dokumentacji dostarczonej przed lub na konsultację, podsumowanie, zalecenia oraz zaplanowanie terapii, jeśli jest konieczna.

Logopeda pomoże dziecku z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy, wesprze w rozwijaniu komunikacji, pomoże wypracować prawidłową wymowę w przypadku stwierdzenia wady wymowy.  Logopeda pomoże też ocenić stan nabywania języka polskiego u dziecka dwu- lub wielojęzycznego oraz dziecka, które rozpoczyna naukę języka polskiego i wesprze go w rozwoju językowym w 2 lub więcej językach. Wesprze także dzieci mające trudności z nauką czytania i pisania. Dorosłemu pomoże wypracować prawidłową wymowę czy umiejętności komunikacyjne. Podczas konsultacji logopeda na bazie badania stwierdzi jakie trudności występują u danego pacjenta i co jest ich przyczyną. Na tej podstawie zaplanuje odpowiednią do trudności i potrzeb pacjenta terapię. Jeśli jest taka potrzeba logopeda zaleca dodatkowe konsultacje w lub poza gabinetem z odpowiednimi specjalistami, np. z psychologiem, ortodontą, laryngologiem, audiologiem, foniatrą, dietetykiem, itp.

Kiedy umówić się do logopedy z dzieckiem?

 • W dowolnym wieku dziecka, od pierwszych tygodni życia, przez wiek przedszkolny i szkolny – zawsze, gdy zauważasz coś niepokojącego w rozwoju komunikacji i mowy dziecka lub gdy otrzymasz skierowanie do logopedy od innego specjalisty,
 • kiedy chcesz ocenić rozwój mowy i komunikacji swojego dziecka, również  profilaktycznie,
 • kiedy Twoje niemowlę nie głuży, nie gaworzy, a dziecko w wieku 2 lat i starsze nie mówi lub mówi mniej niż swoi rówieśnicy,
 • kiedy Twoje dziecko mówi niewyraźnie, niezrozumiale dla otoczenia,
 • kiedy Twoje dziecko podczas mówienia wysuwa język między zęby, nadyma policzki, przesuwa żuchwę w bok,
 • kiedy Twoje dziecko ma wadę zgryzu,
 • kiedy Twoje dziecko nie gryzie twardszych pokarmów, długo spożywa posiłek, odmawia jedzenia wielu produktów,
 • kiedy Twoje dziecko zachowuje się tak jakby nie słyszało kierowanych do niego komunikatów,
 • kiedy Twoje dziecko nie realizuje głosek:
  • ś, ź, ć, dź w wieku 3 lat;
  • s,z,c,dz w wieku 4 lat;
  • sz, rz/ż, cz, dż w wieku 5 lat;
  • r w wieku 6 lat
 • kiedy Twoje dziecko zamienia:
  • głoskę l na j lub ł;
  • głoskę r na j lub ł;
  • głoskę b na p, d na t, g na k, w na f, z na s, dz na c, itd. lub odwrotnie
 • kiedy Twoje dziecko deformuje głoski lub ich nie realizuje,
 • kiedy Twoje dziecko jest dwujęzyczne lub wielojęzyczne lub język polski to jego nowy, drugi język i chcesz wesprzeć go w rozwoju językowym,
 • kiedy Twoje dziecko mówi zbyt szybko,
 • kiedy Twoje dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu, w tym stwierdzoną dysleksję, dysgrafię czy dysortografię,
 • kiedy chcesz rozpocząć wczesna naukę czytania ze swoim dzieckiem,
 • stan mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego Twojego dziecka z jakiegoś powodu cię niepokoi.

Kiedy dorosły powinien umówić się do logopedy?

 • W każdym wieku, kiedy czujesz,  że chcesz poprawić stan swojej mowy i komunikacji – na terapię logopedyczną nigdy nie jest za późno!
 • Masz wady wymowy, które są krępujące, zaburzają zrozumiałość wypowiedzi lub przeszkadzają w trakcie mówienia,
 • Twoja mowa jest niewyraźna dla otoczenia, często słyszysz w czasie rozmowy: „nie rozumiem Cię”, „czy możesz powtórzyć”,
 • Występuje u Ciebie wada zgryzu, ustny tor oddychania,
 • Twoja mowa jest zbyt szybka,
 • Potrzebne jest doskonalenie Twojego głosu, poprawa dykcji, emisji,  głośności, ustawienie głosu,
 • Z uwagi na wykonywany zawód chcesz poprawić jakoś korzystania ze swojego głosu.

Konsultacje w Artyście Mowy prowadzone są w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości dla pacjenta, nie wykonujemy badania wbrew zgody dziecka czy osoby dorosłej, informujemy o kolejnych krokach prowadzonego badania. Pracujemy z dziećmi w duchu rodzicielstwa bliskości, w oparciu o NVC (komunikację bez przemocy). W swojej pracy staramy się dostosować metody pracy, w tym badania do potrzeb i możliwości pacjenta. W przypadku dzieci badanie dziecka prowadzone jest w obecności rodzica, natomiast wywiad z rodzicem na temat dziecka odbywa się bez obecności dziecka, które w tym czasie spędza czas z drugim opiekunem (stąd potrzeba obecności dwóch opiekunów podczas konsultacji logopedycznej w gabinecie). Badanie i wywiad odbywa się na bazie sprawdzonych narzędzi i kwestionariuszy diagnozy logopedycznej – w przypadku dzieci poprzez zabawę dostosowaną do zainteresowań i możliwości dziecka.

Po zakończeniu konsultacji pacjent otrzymuje podsumowanie wizyty w postaci karty pierwszej konsultacji zawierające najważniejsze informacje z przeprowadzonej konsultacji, w tym wstępną diagnozę logopedyczną, zalecenia i proponowaną formę terapii. Po konsultacji pacjent może zapisać się na regularną terapię w formie i wymiarze rekomendowanym przez logopedę konsultującego.

Konsultacje logopedyczne w Artyście Mowy prowadzą: mgr Aleksandra Pluta, mgr Natalia Kamieniecka oraz mgr Aleksandra Niedzielska.

Podziel się z innymi!