Balbutologopedia – dziedzina obca logopedom?

Balbutologopedia – dziedzina obca logopedom?

Jąkanie jest jednym z podstawowych zaburzeń komunikacji językowej. Jak podaje Chęciek (2007) jest „komunikatywnym zaburzeniem płynności mówienia o podłożu wieloczynnikowym, któremu towarzyszą zakłócenia fizjologiczne, psychologiczne, językowe i socjologiczne, a przejawia się skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, wywołujących kloniczne i toniczne blokowanie jednostek mowy oraz dysfunkcjami objawów pozajęzykowych pod postacią m.in. stanów logofobicznych i współruchów mięśniowych”. Czytaj więcej

Bajkoterapia jako metoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samego siebie

Bajkoterapia jako metoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samego siebie

Dzieci uwielbiają bajki. Czytają je same lub czytają im je opiekunowie i nauczyciele dla przyjemności, jednak mogą one mieć również działanie terapeutyczne i edukacyjne. Bajki pozwalają dzieciom na łagodne przepracowywanie emocjonalne tematów trudnych czy zmierzenie się z własnymi problemami. 

Czytaj więcej