Zuzanna AdamczykZuzanna Adamczyk - logopeda, studentka V roku psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała w poradniach logopedycznych, psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz szpitalach klinicznych. Aktualnie pracuje także w warszawskim przedszkolu. W terapii łączy obie gałęzie swoich zainteresowań. Najważniejsze dla niej jest holistyczne podejście do pacjenta, wzajemny szacunek i zrozumienie, a także miła atmosfera pracy.

W Artyście Mowy Zuzanna prowadzi zajęcia z dziećmi z wadami wymowy, niepłynnością mówienia, a także szkoli się na terapeutę programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZADⓒ).

Szkolenia i warsztaty

 

 • „Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria”
 • „100 pomysłów na afazję – część II. Trening tworzenia wypowiedzi, czytania i pisania” 
 • „Trening połykania- podejście autorskie”
 • „Anatomia logopedy. Mięśnie języka, podniebienia i gardła”
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie” 
 • „Stymulacje ustno-twarzowe przez pracę na taśmach mięśniowo-nerwowych” 
 • „SMURF- Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej” 
 • „Opóźniony Rozwój Mowy u dziecka w wieku przedszkolnym”
 • „Zabawy w terapii ORM”
 • „Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny”
 • „Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – kompendium wiedzy” 
 • „Zabawy sensoryczne w terapii małego dziecka” 
 • „Mowa niepłynna – wstęp do zaburzeń mowy”
 • Terapia jąkania u dzieci” 
 • „Szkolenie borderline – postępowanie diagnostyczne i podstawowe interwencje terapeutyczne” 
 • „Interwencja kryzysowa – jak pracować z pacjentem, którego dotknęła nagła tragedia?” 
 • „Program CZAD – coaching rodzicielski część 2”