Zuzanna AdamczykLogopeda, studentka IV roku psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała w poradniach logopedycznych, psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz szpitalach klinicznych. Aktualnie pracuje także w warszawskim przedszkolu. W terapii łączy obie gałęzie swoich zainteresowań. Najważniejsze dla niej jest holistyczne podejście do pacjenta, wzajemny szacunek i zrozumienie, a także miła i przyjemna atmosfera pracy.

W Artyście Mowy Zuzanna prowadzi zajęcia z dziećmi z wadami wymowy i opóźnionym rozwojem mowy, szkoli się na terapeutę programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZADⓒ).

Szkolenia i warsztaty

  • „Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria”
  • „100 pomysłów na afazję – część II. Trening tworzenia wypowiedzi, czytania i pisania”
  • „Trening połykania- podejście autorskie”
  • „Opóźniony Rozwój Mowy u dziecka w wieku przedszkolnym”
  • „Zabawy w terapii ORM”
  • „Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny”
  • „Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – kompendium wiedzy”
  • „Mowa niepłynna – wstęp do zaburzeń mowy”
  • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej