Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
Neurologopeda kliniczny, terapeuta jąkania, psycholog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta Programu CZADⓒ, provider Safe and Sound Protocol (SSP), specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, coach i terapeuta ręki. Terapeuta pracujący w duchu Rodzicielstwa bliskości. Właścicielka Artysta Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju. Prowadzi elektrostymulację metodą ENMOT.

W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne i psychologiczne dbając o mowę i rozwój najmłodszych oraz prowadząc terapię z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii jąkania. Jestem autorem prowadzonego w Centrum Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZADⓒ) dla dzieci jąkających się i ich rodziców. Pasjonuję się teorią poliwalagalną Stevena Porgesa. Oprócz tego prowadzę terapię wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci z niedosłuchem, spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami, a także doskonalenie głosu. Nieustannie kształcę się na studiach i szkoleniach z zakresu logopedii i psychologii.

Prowadzę również zajęcia psychologiczne z dziećmi wspierając ich rozwój poznawczy i emocjonalny. Współprowadzę warszawski Klub J (samopomocowy klub dla osób jąkających się). Prowadzę szkolenia z zakresu diagnozy i terapii jąkania oraz realizuję wiele projektów naukowych, występuję na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań, a także organizuję konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy.

Publikuję również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych. W zeszłym roku otrzymałam grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

Kursy i szkolenia

 • Attention Autism
 • LogoSensoryka©. Szkolenie dla specjalistów
 • Praktyk metod „Dam radę!” i „Jestem  z ciebie dumny!”
 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia masaż
 • Trener grafomotoryki
 • Kurs Integracji sensorycznej I stopnia
 • Certyfikowane szkolenie w zawodzie coacha:  Approved Coach Specific Training Hours ACSTH,     międzynarodowy certyfikat Coach VCC
 • Points of you – kreatywne narzędzia do szkoleń i rozwoju
 • Regulatory MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss
 • Liderzy Pozytywnego Myślenia (wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)
 • „Od dźwięku do języka” – rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem
 • „Wyprawa do krainy emocji” – edukacja emocjonalna w pracy z grupą
 • GORA – gesty obrazujące ruchy artykulatorów
 • Alternatywne brzmienie słów
 • Terapia głosek tylnojęzykowych – kappacyzm, gammacyzm, hittacyzm
 • Wysoko wrażliwe dzieci – szkolenie dla profesjonalistów
 • Podstawy nauki o więzi
 • Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia
 • Miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9-99
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Jak nauczyć dziecko z autyzmem zadawania pytań, czyli sztuka tworzenia operacji motywacyjnych
 • Gesty GORA – metoda wspomagająca terapię logopedyczną
 • Metoda werbo – tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne
 • Drama w profilaktyce i terapii zawodowych zaburzeń głosu
 • Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD
 • Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej
 • Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
 • Spotkanie tutoringowe – zastosowanie różnych technik
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego
 • Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą w wieku 13-15 lat
 • Usprawnianie narządu głosu w praktyce
 • Psycholog w przedszkolu – szkolenie dla profesjonalistów
 • Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego i staw skroniowo – żuchwowy
 • Terapia zabawą – terapia psychodynamiczna dzieci
 • Poznanie modelu komunikacji porozumienie bez przemocy – Non violent communication (NVC)
 • Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy
 • Relacja bez kar i nagród – edycja dla profesjonalistów
 • Wpływ napięcia mięśniowego i postawy na nieprawidłowości artykulacyjne
 • Trener kontroli złości
 • Oddech pełną piersią (metoda Feldenkraisa)
 • Podstawy Self – reg dla profesjonalistów pracujących z dziećmi
 • Socjalny układ nerwowy – w jaki sposób wchodzimy w relacje w oparciu o teorię poliwagalną S. Porgesa
 • Regulacja emocji, a przywiązanie – czyli co łączy teorię poliwagalną S. Porgesa z teorią przywiązania J. Bowlby’ego
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford- Binet 5
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1
 • Wpływ napięcia mięśniowego i postawy na nieprawidłowości artykulacyjne
 • Niemowlak u logopedy I. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja
 • Połykanie w logopedii   w ujęciu praktycznym
 • Niemowlak u logopedy II. Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne
 • Mowa bezdźwięczna. Metodyka postępowania logopedycznego
 • Zaparcia nawykowe i moczenie
 • Zastosowanie teorii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej
 • Terapia logopedyczna głosek tylnojęzykowych
 • FTM – Fizjologiczna terapia miofuncjonalna
 • Terapeuta karmienia
 • Terapeuta orofacjalany
 • Ssanie kciuka okiem neurologopedy
 • Nerwy czaszkowe – jak badać i prowadzić terapię?
 • Joga dla dzieci
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno oralnych
 • Skojarzenia do mówienia
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według motorycznego uczenia
 • Zintegrowany system fizjoterapii stomatognatycznej
 • Reset 1
 • Reset 2
 • Safe and Sound Protocol (SSP) Training Certificate
 • Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo
 • Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny
 • Połykanie w praktyce logopedycznej- rozwiązania terapeutyczne
 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
 • Trener oddechu dzieci
 • Trener emisji głosu
 • Trener oddechu
 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie
 • Połykanie w praktyce logopedycznej – rozwiązania terapeutyczne
 • Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny
 • Akademia Praktyka. Moduł I – wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżąw nurcie poznawczym
 • Regulacja emocji a przywiązanie
 • Terapia wad wymowy. Wywoływania i utrwalanie głosek
 • MNRI – integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
 • Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych u pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi
 • Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
 • Mindfulness – uważność w edukacji
 • Self-reg dla profesjonalistów
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych dr Masgutovej, poziom pierwszy
 • Rodzicielstwo bliskości – szkolenie dla profesjonalistów
 • RIRO – Reaching in Reaching out (szkolenie w Michael Palin Center)
 • „Jestem ok, taki jaki jestem”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi…” Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego
 • Usprawnianie narządu głosu
 • Wstęp do muzykoterapii
 • Dramaterapia – ukończony kurs I stopnia
 • Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7
 • Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne
 • Metoda werbo-tonalna
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Terapia manualna jamy ustnej
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z r-rodziną – stopień I i II
 • Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia behawioralna
 • Praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Terapia osób z jąkaniem: Jąkanie – jak można pomagać?
 • Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch – wyzwania i możliwości wczesnej interwencji logopedycznej
 • Masaż Shantala, a rozwijanie mowy dziecka – podejście praktyczne
 • Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych
 • Możliwości i ograniczenia w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metod Lidcombe i Mini-KIDS
 • Jąkanie bardziej płynne to nie paradoks
 • Dwujęzyczność – jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
 • Elastyczny terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące do kontroli motoryki sfery oralnej
 • Jąkanie – profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Głos jako narzędzie pracy. Problem dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem: przyczyny, przebieg, terapia – z punktu widzenia terapeut – rehabilitanta mowy
 • Oddziaływania logopedyczne z dzieckiem z opóźniającym się rozwojem mowy
 • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną w grupach przedszkolnych
 • Zadbaj o swój głos
 • Emisja głosu w pracy logopedy
 • Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji
 • Sukces w logopedii medialnej
 • Myślenie wizualne
 • Szkoła Konsultacji dla psychologów – Moduł 2.
 • Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości. Komunikacja bez przemocy
 • Opóźniony rozwój mowy: kreatywnie
 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
 • SMURF – strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń w obszarze nerwu błędnego
 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu
 • Powięź jako holistyczne podejście w pracy logopedycznej
 • Terapia logopedyczna głosek tylnojęzykowych
 • Joga w logopedii
 • Nerw błędny – podstawy diagnostyki i terapii
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Empathy Dolls
 • Terapia stawów skroniowo-żuchowywch (TMJ)
 • Elastyczny, terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii – podejście Esther de Ru
 • Kinezjologia energetyczna
 • „ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacj Obszaru Twarzowego”

Publikacje

 • Jastrzębowska, A. (2016). Jąkanie jako problem złożony – wpływ niepłynności mówienia na osobowość i samoocenę osób dorosłych jąkających się [w:] D. Pluta – Wojciechowska (red.) Forum Logopedyczne, 24, s. 47 – 58.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Superwizja w zawodzie logopedy [w:] E. Gacka, M. Kaźmierczak (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, s. 119-129.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Predyspozycje temperamentalne i poziom lęku u jąkających się dzieci i osób dorosłych [w:] K. Węsierska (red.) Forum Logopedyczne, 26, s. 87 – 98.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Diagnozowanie zaburzeń płynności mowy u małych dzieci [w:] K. Węsierska (red.) Forum Logopedy, 26, s.16-22.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2018). Balbutologopedia – dziedzina obca logopedom?. W: K. Węsierska (red.) Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 93-112.
 • Jastrzębowska-Jasińska, A. , Kwiatkowska, P. , Plichta, A. , Wyrębkiewicz, P. (2017). Tempmowy, a osobowość osób dorosłych [w:] M. Janiszewska, B. A. Nowak (red.) Wyzwania fizjoterapii – wybrane zagadnienia, Lublin: WydawnictwNaukowe TYGIEL, s. 213-220.
 • Cyroń, M, Jastrzębowska, A. (2017). Wizerunek logopedy w polskim społeczeństwie. [w:] J. M. Góral – Półrola, G. Jastrzębowska (red.) Mowa i komunikacja. Od teorii dpraktyki. Kielce: Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, s. 83-92.
 • Jastrzębowska-Jasińska, A. (2016). Predyspozycje temperamentalne dwystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie [w:] B. Zdunek i M. Olszówka (red.) Medycyna i nauki pokrewne – wybrane zagadnienia, Lublin: WydawnictwNaukowe TYGIEL, s. 123 – 134.
 • Wywiad “Spotkanie w praktyce”,LogMagazyn kreatywneglogopedy ,5, s. 18-19.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Coaching kluczem dmotywacji w terapii jąkania u osób dorosłych [w:] K. Węsierska (red.) Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Dobre praktyki w diagnozowaniu jąkania – analiza terminologii [w:] Biuletyn logopedyczny.
 • Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Wspieranie odporności psychicznej dziecka w środowisku rodzinnym [w:] A. Gretkowski (red.) RODZINA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ aktualne wyzwania i problemy. Jastrzębowska – Jasińska, A. (2019). Bajkoterapia jakmetoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samegsiebie, Guliwer.

Granty

 • 2016 r. – Grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund

Udział w konferencjach naukowych

 • 17.11.2018 r. – I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Rodzina w przestrzeni społecznej. Aktualne Wyzwania i Problemy
 • 19.10.2018 r. – Ogólnopolska konferencja pod patronatem Polskiego Związku Logopedów (PZL) – Terapia jąkania u osób dorosłych
 • 18-19.10.2018 r. – II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Poznaniu
 • 31.08-1.09.2018 r. – III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia płynności mowy- Teoria i praktyka
 • 21- 22.09.2018 r. – IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • IV Konferencja naukowa „Europejski Dzień Logopedy – Usłysz mnie”
 • III ogólnopolska studencko – doktorancka konferencja psychologiczna Profesjonalizm to podstawa
 • 14.10.2017 r. – Konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”
 • 29-30.09.2017 r. – XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju
 • 16-17.09.2017 r. – V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”
 • 30.06-2.07.2017 r. – XIX Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Terapia Logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy”
 • 18 – 19.03.2016 r. – IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL
 • 24.03.2017 r. – III Ogólnopolska Konferencja „Europejski Dzień Logopedy
 • 26.08.2016 r. – II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Zaburzenia płynności mowy – Teoria i praktyka
 • 11 – 12.06.2016 r. – Ogólnopolskie Sympozjum OBLICZA LOGOPEDII „Interdyscyplinarność i samodzielność”
 • 5.03.2016 r. – Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Odczulamy jąkanie
 • 4 – 6.12.2015 r. – XII Kongres Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 14.11.2015 r. – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Neuromowa – czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy
 • 9 – 10.10.2015 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji”
 • 11.09.2015 r. – Konferencja naukowa „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie”
 • 30.05.2015 r. – III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”
 • 25.04.2015 r. – Interdyscyplinarna konferencja studencko – doktorancka III Dzień Psychologa: ZAPSorbowani Psychologią

Działalność dodatkowa

 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla terapeutów, logopedów i studentów logopedii:
  • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
  • „Dykcja i emisja głosu”
 • Od 2016 r. okresowo współprowadząca samopomocową grupę terapeutyczną dla dorosłych osób jąkających się – „Warszawski Klub J”
 • Prezes Koła Naukowego Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2014-2018)
 • Główny organizator i pomysłodawca Ogólnopolskich Konferencji Naukowych:
  • Europejski Dzień Logopedy – „Logopeda Artystą Mowy”, „Odczulamy Jąkanie”, „Wczesna Interwencja Logopedyczna”, „Usłysz Mnie”
  • Neuromowa – „Człowiek widziany oczami neuropsychologa i neurologopedy”
 • Kierownik i twórca studiów podyplomowych „Neurologopedia” na Collegium Humanum.