Dominika GębskaLogopeda, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny i terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich z logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z neurologopedii w WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Zawodowo związana z dwoma przedszkolami w których prowadzi terapię dzieci z ZA, niedosłuchem, nieprawidłowościami artykulacyjnymi oraz opóźnionym rozwojem mowy. Specjalistka od dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy. W terapii najważniejsze jest dla niej indywidualne oraz holistyczne podejście do pacjenta.

Szkolenia i warsztaty

 • „Kinesiotaping w logopedii”
 • „Terapia miofunkcjonalna”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej diagnoza – terapia – masaż. Stopień I i II ”
 • „Trener Grafomotoryki”
 • „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
 • „GORA- Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów”
 • „Dzieciaki w akcji – muzykujące, rozśpiewane, roztańczone. Rola muzyki we wszystkich sferach rozwoju dziecka”
 • „Logorytmika – ruch słuch słowo”
 • „Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem”
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej”
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak rozpocząć w pracę z dzieckiem lub osoba dorosłą z autyzmem. Stopień I i II”
 • „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”
 • „Rodzic – klucz do sukcesu każdej terapii”
 • „Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia”