Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie

Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania u dzieci mówiących niepłynnie

Dotychczasowe badania, jak i opisana przeze mnie analiza pokazuje, że temperament może być czynnikiem różnicującym dzieci mówiące płynnie i jąkające się. Wewnątrz grupy dzieci jąkających się występuje podobny typ temperamentu związany z większą niż w grupie kontrolnej nieśmiałością i emocjonalnością, a mniejszą aktywnością i towarzyskością, co potwierdziło wszystkie założone w badaniu hipotezy.

Czytaj więcej

Jąkanie jako problem złożony: wpływ niepłynności mówienia na osobowość i samoocenę osób dorosłych jąkających się

Jąkanie jako problem złożony: wpływ niepłynności mówienia na osobowość i samoocenę osób dorosłych jąkających się

Jąkanie jest zaburzeniem złożonym, na które składają się nie tylko problemy logopedyczne, ale także psychologiczne, emocjonalne czy społeczne. Definiując jąkanie można użyć czterech kategorii identyfikacji i opisu tego zaburzenia: psychologicznej, lingwistycznej, fizjologicznej i socjologicznej.   

Czytaj więcej