Szkolenie „Terapia logopedyczna osób ze spektrum autyzmu – autorski model pracy” (10h).

 1. Analiza specyfiki funkcjonowania komunikacyjnego osób ze spektrum zaburzeń autystycznych – diagnoza logopedyczna:
  – prezentacja kwestionariusza;
  – analiza materiału filmowego.
 2. Terapia logopedyczna osób z ASD na poszczególnych poziomach rozwoju komunikacji:
  – wspomaganie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym:
  – styl interakcji;
  – techniki terapeutyczne;
  – prezentacja zabaw.
 3. Terapia logopedyczna osób z ASD na poszczególnych poziomach rozwoju komunikacji:
  – rozwijanie komunikacji symbolicznej:
  – cele i strategie pracy terapeutycznej;
  – zajęcia grupowe jako sposób generalizacji umiejętności komunikacyjnych;
  – zasady opracowywania opinii logopedycznej.
 4. Dyskusja i podsumowanie.

TERMIN: 25.01.2020 r.
MIEJSCE: Warszawa, Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju ul. Komputerowa 7/83
CENA: 380 zł
ZGŁOSZENIA: proszę przesyłać mailowo podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, mail oraz dane do faktury (jeżeli takowa jest potrzebna) na adres: [email protected]

Szkolenie poprowadzi: mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną. Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywa doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych: UMCS w Lublinie, Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.

Szkolenie „Terapia logopedyczna osób ze spektrum autyzmu – podejście rozwojowe” prowadzone przez Magdalenę Tarnawską omawia kompleksowo problem diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania. Przygotowane szkolenie opiera się na założeniach wynikających z doświadczenia zawodowego prowadzącej w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Fragment szkolenia:
„Skuteczna interwencja logopedyczna w stosunku do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, powinna dotyczyć obszaru społecznego i komunikacyjnego, a nie tylko językowego. Normatywnie rozwijające się dzieci potrafią przyswoić język, ponieważ ich wczesne umiejętności komunikacyjne pozwalają im zauważać ludzi, inicjować z nimi kontakt, naśladować, skupiać się na tym samym. Stanowi to podstawę do ich dalszego rozwoju. Należy również pamiętać, że każda z umiejętności rozwojowych przechodzi przez kolejne etapy kształtowania się. Podejmując się pracy terapeutycznej z dzieckiem z diagnozą opóźnionego rozwoju mowy w wieku trzech lat, logopeda nie zaczyna pracy od rozwijania umiejętności budowania zdań pojedynczych, tylko kształtuje pierwsze komunikaty werbalne oparte na sylabach. Dzieje się tak dlatego, że rozwojowo ta umiejętność jest pierwsza. Podobnie pracując z dzieckiem z autyzmem nie można „nie zauważać” licznych ograniczeń z wczesnych etapów rozwoju społecznego i komunikacyjnego. Dlatego konieczna jest kompleksowa diagnoza i indywidualizacja w prowadzaniu oddziaływań w odniesieniu do każdego dziecka”