Wielka strata. Dzisiaj odszedł autorytet w dziedzinie budowania relacji z dziećmi, wychowania w partnerstwie, bliskości i szacunku – Jasper Juul.

Wielka postać, również dla mnie. Jego książki są lekturą obowiązkową dla wszystkich rodziców i osób pracujących z dziećmi. Mówił, że ” dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa” i te słowa długo będą jeszcze wybrzmiewać w pedagogicznych działaniach wobec dzieci.

Podziel się z innymi!