Wspomnienie z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. „Interdyscyplinarność w logopedii- konieczność czy nadmiar?”

Wspomnienie z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. „Interdyscyplinarność w logopedii- konieczność czy nadmiar?”, która odbyła się w Warszawie 26.10. Miałam przyjemność zaprezentować podstawy teoretyczne prowadzonego w Artyście, mojego autorskiego Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD) dla dzieci jąkających się i ich rodziców.

Temat, jak i sam Program CZAD jest doskonałą odpowiedzią na pytanie postawione w tytule Konferencji, bo bez interdyscyplinarności właśnie Programu by nie było. A sama logopedia interdyscyplinarności potrzebuje i dzięki niej wzrasta jej zasięg i możliwości.