Recenzja logopedycznej nowości czyli „Hipcio Henio w świecie głosek. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjnego” autorstwa Agnieszki Machnik-Hacukiewicz z Wydawnictwo Harmonia. Publikacja podzielona jest na 4 części.

Pierwsza zawiera kilka ćwiczeń aparatu artykulacyjnego, karty pracy dot. artykulacji samogłosek (nadające się też do ćwiczeń fonacyjnych), jedną kartę do ćwiczeń zbitek spółgłoskowych oraz garść prostych ćwiczeń oddechowych. Część druga dotyczy artykulacji głosek. W tej części znaleźć można od 5 do 7 kart pracy na głoski : Sz, ż, cz, dż, k, g, h, f, w, ł. Trzecia część to zabawy że słowem czyli 3 strony ćwiczeń z rymami i homonimami. Ostatnia część zawiera krótkie historyjki do ćwiczenia poszczególnych głosek wraz z ilustracjami do tekstu i wypisanymi słowami lub wyrażenia i do powtórzenia.

Historyjki pozwalają na utrwalenie głosek : Sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, j, l, r, t, d, k, g, h, p, b, f, w, m. W większości ćwiczeń towarzyszy nam hipvio. Zadania są proste, czytelne właściwe już dla dzieci przedszkolnych. Dobry wybór dla osób szukających cwiczeniowki do kserowania pacjentom na różne głoski.

Cena: 13-18 zł.

Podziel się z innymi!