Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne odbywać się będą w grupach, raz w tygodniu przez 45 minut. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 2,5 do 8 lat. W zajęciach uczestniczy dziecko z jednym rodzicem (może uczestniczyć raz z mamą, raz z tatą). Zajęcia mają formę ruchową, więc należy przyjść w swobodnym ubraniu sportowym (ćwiczymy w skarpetkach lub na boso).

Termin zajęć: czwartki o godz. 17.00 (od 3.09.2019 r.)
Cena zajęć: 60 zł (rodzic i dziecko)
Zgłoszenia: [email protected]

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne wykorzystuje ruch jako narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Wspiera dziecko w: kształtowaniu świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi; wspomaga rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy, a także kształtuje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, oraz rozwijanie zaufania do partnera. Pomaga kształtować kompetencje emocjonalno – społeczne dziecka i budować więź i relacje z rodzicem.

Zajęcia mają formę zabawową, ruchową i dostarczają ogromną ilość radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Zajęcia odbywają się w Artyście Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju przy ul. Komputerowej 7 lok. 83 (Warszawa – Mokotów).

Podziel się z innymi!