Szkolenie w Warszawie: Weekend szkoleniowy z Magdą MazurZapraszam na weekend szkoleniowy z Magdaleną Mazur w Warszawie. Odbędzie się już 11-12.05.2019 r.
Zgłoszenia proszę kierować na: [email protected].

Program:

11.05.2019 – Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne?®

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
  1. Wywiad z rodzicem/opiekunem – środowisko domowe dziecka.
  2. Rozwój psychofizyczny: wywiad około położniczy, karmienie, rozwój fizyczny, rozwój mowy.
  3. Charakterystyka i zachowanie.
  4. Środowisko przedszkolne/szkolne.
  5. Badanie i ocena następujących obszarów:
   • Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego (mięśnie języka, mięśnie okrężne warg, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, staw żuchwowo – skroniowy, wędzidełko podjęzykowe, zgryz)
   • Ucho zewnętrzne i błona bębenkowa.
   • Mowa czynna – artykulacja poszczególnych głosek
   • Mowa bierna
   • Słuch fonematyczny
   • Tempo mowy
   • Oddychanie podczas mówienia
   • MFS (zaburzenia miofunkcjonalne) wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania
   • Dominacja lateralna
  6. Analiza dokumentacji medycznej dziecka.
  7. Kiedy zalecamy wykonanie badań uzupełniających (psychologicznych, pedagogicznych, psychomotorycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych i innych
 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
  1. Przygotowywanie warsztatu logopedy – diagnosty.
  2. Otoskop prawdę Ci powie!
   Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
  3. Jaka piramida jest prawidłowa?
   Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.
   Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
  4. Co z tym bananem?
   Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
  5. Analizowanie zebranych informacji.
  6. Współpraca ze specjalistami.
  7. Opracowywanie informacji po badaniach.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Zachęca się, aby uczestnicy szkolenia w dniu szkolenia posiadali ze sobą lusterko oraz książeczkę zdrowia swojego dziecka (pożyczona także mile widziana).

12.05.2019 – Co ma ucho do gadania®

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
  • Jak słyszymy – anatomia i fizjologia ucha.
  • Pierwotne i wtórne czynniki uszkadzające słuch – wywiad z rodzicem/opiekunem pacjenta: prenatalny, okołoporodowy, postnatalny. Czynniki mogące uszkodzić słuch pacjenta, analiza dokumentacji
  • Rodzaje niedosłuchów.
  • Rozwój mowy dziecka z niedosłuchem.
  • Współzależność niedosłuchu z wadami zgryzu.
  • Słów kilka o protezach słuchu: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe.
  • Grupa pacjentów szczególnie narażona na problemy ze słuchem – przykłady i ich specyfika.
  • Chroń swój słuch – możliwe sytuacje uszkadzające słuch i sposoby ich profilaktyki.
  • Mowa czynna bierna– zaburzona artykulacja  głosek w przypadku niedosłuchu.
  • Słuch – własne wyniki badań otoskopem, tympanometrycznych i audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
  • Współpraca ze specjalistami
  • Opracowywanie informacji po badaniach
 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
  • Co powinien wiedzieć logopeda o badaniach słuchu i interpretacji ich wyników – demonstrowanie badań na własnym sprzęcie diagnostycznym:
  • Otoskop prawdę Ci powie – jak poprawnie wykonać badanie otoskopem i zinterpretować jego wynik. Uczestnicy szkolenia uczą się wykonywania badania w parach.
  • „Piramidy” tympanometrii – co mówią nam wyniki badania tympanometrycznego – wykonanie badania uczestnikom szkolenia z wydrukiem jego wyników.
  • Tajemnicze skróty dB i Hz – audiogram, demonstracja badania, analiza i interpretowanie wyników.
  • Dla kogo audiometria obrazkowa – demonstracja badania.
  • Co z tym bananem? – Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o paśmie dźwięków mowy ludzkiej
  • Co to za słupki? – nauka interpretowania wyników otoemisji akustycznej.
  • Nie taki ABR straszny – analiza badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (od ang. auditory brainstem response)

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Prowadząca:

mgr Magdalena Mazur neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia z wykorzystaniem m.in. elementów wg. koncepcji Human Touh, providerer – terapeuta metody Johannesa IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, terapeuta systemu MFS, terapeuta wykorzystujcy elementy kompleksowej, neurofizjologicznej koncepcji terapeutycznej Castillo Moralesa oraz wielbicielka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL Magdalena Mazur

Cena: 1 szkolenia – 480 zł  | 2 szkoleń – 910 zł

Zgłoszenia: [email protected]