Na przełomie stycznia i lutego ruszają dwie kolejne grupy terapii grupowej jąkania dla dzieci od 4 do 8 roku życia prowadzone Programem Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci. Pozostały nam 2 ostatnie miejsca w grupie starszej, od 6 do 8 lat. Czekamy na zgłoszenia, bo kolejne grupy dopiero w wakacje!

Find this content useful? Share it with your friends!