« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7

1 października 2021 | 15:30 - 3 października 2021 | 20:30

700zł

Szkolenie Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.

MIEJSCE: Warszawa
CENA: 700 zł
ZGŁOSZENIA: [email protected] (zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwę szkolenia oraz dane do faktury jeśli jest potrzebna)
TERMIN: 1-2-3.10.2021 r. (3 dni)
Czas trwania warsztatów:
• 20 godzin dydaktycznych
• godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć:
– piątek 15.30–20.30
– sobota 9.30–17.00
– niedziela 9.00–14.00
Prowadzenie warsztatów:
• dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ, Centrum Logopedyczne w Katowicach, Uniwersytet Śląski; certyfikowana trenerka metody, akredytowana przy the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie (UK).
Przebieg warsztatów:
Dzień I:
• 15.30–17.00 Moduł I warsztatów
• 17.00–17.15 Przerwa kawowa (1)
• 17.15–18.45 Moduł II warsztatów
• 18.45–19.00 Przerwa kawowa (2)
• 19.00–20.30 Moduł III warsztatów
Dzień II:
• 9.30–11.00 Moduł IV warsztatów
• 11.00–11.15 Przerwa kawowa (3)
• 11.15–12.45 Moduł V warsztatów
• 12.45–13.45 Przerwa obiadowa (1)
• 13.45–15.15 Moduł VI warsztatów
• 15.15–15.30 Przerwa kawowa (4)
• 15.30–17.00 Moduł VII warsztatów
Dzień III:
• 9.00–10.30 Moduł VIII warsztatów
• 10.30–10.45 Przerwa kawowa (5)
• 10.45–12.15 Moduł IX warsztatów
• 12.15–12.30 Przerwa kawowa (6)
• 12.30–14.00 Moduł X warsztatów (podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa)

Informacje merytoryczne:
Cele warsztatu:
Te trzydniowe warsztaty mają na celu umożliwienie uczestniczącym w nich logopedom poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy, także tych z tendencją do nasilania się objawów oraz podniesienia kompetencji logopedów w zakresie terapii jąkania wczesnodziecięcego. Podczas warsztatów będą omawiane zagadnienia związane z diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy u dzieci do lat siedmiu. Na warsztatach będą prezentowane materiały wideo z przykładowych terapii, będą również prowadzone ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje tematyczne.
Wersja polska podręcznika:
E. Kelman, A. Nicholas, (2013), Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic–dziecko Palin PCI. Harmonia Universalis, Gdańsk)
Do nabycia w sklepie internetowym wydawcy: http://harmonia.edu.pl/…/PRAKTYCZNA-INTERWENCJA-W…/833
Ważne jest aby uczestnicy tych dwudziestogodzinnych warsztatów jeszcze przed rozpoczęciem kursu nabyli i zapoznali się z treścią podręcznika – dzięki temu będą mogli w pełni skorzystać ze szkolenia.
Efekty kształcenia:
Pod koniec tych warsztatów uczestnicy będą:
• zaznajomieni ze skriningiem (przesiewem) logopedycznym w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci, który umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących formy interwencji logopedycznej wobec dziecka z takim problemem;
• zaznajomieni z protokołem postępowania diagnostycznego u dzieci z objawami jąkania wieku do lat siedmiu;
• znali strukturę i zawartość programu terapeutycznego Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci – Palin PCI;
• posiadać większą wiedzę na temat diagnozy i terapii jąkających się dzieci w wieku do lat siedmiu;
• posiadać informacje o dostępności materiałów z zakresu interwencji logopedycznej w jąkaniu.

Tematyka warsztatów:
Dzień 1:
• Wieloczynnikowy model genezy jąkania;
• Krótki przegląd stanu badań nad jąkaniem – aktualne badania nad czynnikami przyczyniającymi się do wystąpienia i rozwoju jąkania; czynniki ryzyka u małych dzieci, style interakcji a jąkanie;
• Zastosowanie skriningu logopedycznego (przesiewu) w rozpoznaniu podatności dziecka na ustępowanie objawów, modele interwencji.
Dzień 2:
• Badanie dziecka – wraz z pomiarem objawów niepłynności w mowie;
• Wywiad z rodzicami oraz podsumowanie wyników badania, programowanie terapii, ze wskazaniem co może przyczyniać się do jąkania dziecka i jakie są indywidualne potrzeby dziecka;
• Zasady programu Palin PCI;
• Palin PCI – strategie interakcyjne: wykorzystanie nagrań wideo w terapii interakcyjnej rodzic-dziecko;
• Palin PCI – strategie rodzinne: budowanie u dziecka wiary w siebie; mówienie po kolei; wspieranie dziecka w radzeniu sobie z uczuciami;
• Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami z wykorzystaniem zasobów rodziny.
Dzień 3:
• Krótkie podsumowanie wyników badań dotyczących skuteczności zastosowania programu Palin PCI;
• Palin PCI – strategie ukierunkowane na bezpośrednią pracę z dzieckiem nad poprawą płynności mówienia oraz dotyczące współistniejących innych problemów logopedycznych;
• Modele interwencji – wdrażanie terapii jąkania w warunkach, które są typowe dla uczestników warsztatów.

Sylwetka prowadzącej:
Dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ, jest adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe oraz praktyka logopedyczna koncentrują się na zaburzeniach płynności mówienia. Jest koordynatorką międzynarodowego grantu LOGOLab – Dialog bez barier, którego głównym celem jest podniesienie jakości opieki logopedycznej w przypadku jąkania. Jako pierwsza polska logopedka, uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist). Jest coachem Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (www.ecsf.eu) – podyplomowego kursu akademickiego organizowanego przez 15 instytucji partnerskich z Europy i USA. Uzyskała akredytację ośrodka terapii jąkania im. Michaela Palina w Londynie do szkolenia polskich logopedów w zakresie stosowania w praktyce logopedycznej w jąkaniu wczesnodziecięcym podejścia interakcyjnego – Palin PCI. Uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach logopedycznych, w kraju i za granicą, między innymi organizowanymi przez: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, the Stuttering Foundation (USA), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), the International Fluency Asssociation oraz the American-Speech-Language-Hearing Association, w tym wielu formach doskonalenia organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, the American Speech-Language-Hearing Association (USA), the International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w ICA pełni funkcję sekretarza. Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya (The Dave Rowley Award for International Initiatives), przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.

Podziel się z innymi!

Szczegóły

Start:
1 października 2021 | 15:30
Koniec:
3 października 2021 | 20:30
Koszt:
700zł

Miejsce

Artysta Mowy
Komputerowa 7/83
Warszawa,Mazowieckie02-677Polska
Phone
793 111 247

Organizator

Artysta Mowy
Phone
793 111 247
Email
kontakt@artystamowy.pl